XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

10 Грудня 2021 року відбулась XXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Економічні науки

Бабенко Л.В, Красножон А.С.

Система  контролю за банківською діяльністю  та проведенням безготівкових розрахунків клієнтів

Гвелесіані А.Г.

Сучасні виклики відновлення  житлового фонду в Україні

Годя І.М.

Статистика в туризмі

Дабіжа А.І., Тєшева Л.В.

Оргранізаціна структура як чинник впровадження ефективної операційної моделі компанії

Дроздовський Я.П., Жмаченко А.І.

Оцінка ролі інновацій та інтелектуального капіталу в системі факторів формування економіки знань

Крижанівська М.С.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Макаренко В.О., Чернов Я.І.

Удосконалення управління фінансовою стратегією підприємства в умовах кризи

Макаров П.Д., Ізмайлова Н.В.

Інвестування в екологічні проекти  ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Манцулич Д.Л., Машкара-Чокнадій В.В.

Прихований маркетинг як сучасний спосіб просування товарів та послуг (закордонний досвід)

Олійник А.В., Андросова В.Р.

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКУ ЗА ВИМОГАМИ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ

Посохов І.М., Федоренко О.В.

Діджиталізація світового ринку праці

Чебан Т.М., Тирпак К.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Шацька З.Я., Красновська О.В.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Історичні науки

Deák József, Sallai János

Строительство мощных пограничных укрепленных линий, в приграничье России в начале XVIII века

Медичні науки

Печеряга С.В., Мендель А.О., Брицька М.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА COVID-19

Мистецтвознавство та культурологія

Невальоний В.С.

Оформлення течій у різних галузях дизайну  на межі ХХ-ХХІ ст.

Педагогічні науки

Василенко А.О., Чібісов О.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ,  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Галіпчак Х. Ю., Базюк Л.В.

РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Капшутарь М.А.

К вопросу о результатах обучения в новой модели российской аспирантуры

Козинець О.В., Градусова М.О.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА  В КОНТЕКСТІ ДИТЯЧОЇ ПОВЕДІНКОВОЇ НЕВРОЛОГІЇ

Сун На

НАРОДНАЯ МУЗЫКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Психологічні науки

Hong Ming, Dzyakov D.G.

Adaptation and Validity of Chinese Version of Experimental Method of Self-identity among Chinese College Students

Коженевская Е.Ю.

Роль матери в формировании эмоционального отношения здорового ребенка к сиблингу с особенностями психофизического развития

Сербова О.В., Клец К.І.

Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості

Сільськогосподарські науки

Гончарова О.В.

Стратегічні рішення виробництва продукції аквакультури з інноваційними елементами

Пелих Н.Л.

ОЦІНКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНИКУ СВИНЕЙ

Поддубная О.В., Поддубный О.А., Ковалева И.В., Мохова Е.В.

Содержание тяжелых металлов в почвенном растворе и адсорбционные свойства почвы

Яковець В.І.

КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ в агроценозах озимого ріпаку

Соціологічні науки

Пилипенко Е.В.

Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи

Соціальні комунікації

Поліщук Т.І., Шевчук О.А.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПУБЛІЧНОЇ БІБЛОТЕКИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КИЄВА

Тимченко Р.В., Овсієнко А.С.

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ:  ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ

 

Ященко К.О.

ЗАХІД ТА СХІД: ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Технічні науки

Abramova Alla

System approach to evaluation of environmental safety of industrial objects in design

Michuta Olga, Kunytskyi Myhailo, Kunytskyi Sergiy, Minaeva Natalia

Creation of geodatabases  for classification of sewerage objects

Арамян А.С.

Системный анализ и обоснование направлений развития городской электросети

Дьомін Д.Р., Товстокоренко О.Ю.

Розробка інструментальних засобів  для проектування варіабельних програмних рішень  в системах «Розумний будинок»

Кураксіна В.Є., Березненко С.М.

Методи підвищення ефективності захисту тканин від дії ультрафіолетового випромінювання

Превисокова Н.В.

КЛЮЧОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.

Розробка модельно-технологічного інструментарію управління варіабельністю на етапі супроводу програмних компонентів систем «розумний будинок»

Шаховська Н.Б., Мельникова Н.І., Магльований В., Мельников В.

Рекомендаційна система для запобігання поширення інфекції: превентивні заходи на рівні держави

Управління та адміністрування

Соболь Д.О., Штучний В.Г.

Обґрунтування вибору стратегії, враховуючи розмір організації

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СВЯЗАННОГО СИНГЛЕТНОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХ НУКЛОНОВ В КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ  В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Філологічні науки

Литовська О.В.

Особливості Створення дистанційного Пркурсу з латинської мови та медичної термінології на платформі MOODLE

Юридичні науки

Каштан О.В.

Правова природа електронних доказів в адміністративному судочинстві України:  визначення поняття та колізії судової практики

Павлик Б.В.

ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Філіпович А.Ю., Касян А.Ю.

ЗАХИСТ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 10 Грудня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 10.12.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (10.12.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: