XXIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

10 декабря 2021 года состоялась XXIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Экономические науки

Бабенко Л.В, Красножон А.С.

Система  контролю за банківською діяльністю  та проведенням безготівкових розрахунків клієнтів

Гвелесіані А.Г.

Сучасні виклики відновлення  житлового фонду в Україні

Годя І.М.

Статистика в туризмі

Дабіжа А.І., Тєшева Л.В.

Оргранізаціна структура як чинник впровадження ефективної операційної моделі компанії

Дроздовський Я.П., Жмаченко А.І.

Оцінка ролі інновацій та інтелектуального капіталу в системі факторів формування економіки знань

Крижанівська М.С.

Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Макаренко В.О., Чернов Я.І.

Удосконалення управління фінансовою стратегією підприємства в умовах кризи

Макаров П.Д., Ізмайлова Н.В.

Інвестування в екологічні проекти  ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Манцулич Д.Л., Машкара-Чокнадій В.В.

Прихований маркетинг як сучасний спосіб просування товарів та послуг (закордонний досвід)

Олійник А.В., Андросова В.Р.

ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКУ ЗА ВИМОГАМИ БАЗЕЛЬСЬКОГО КОМІТЕТУ

Посохов І.М., Федоренко О.В.

Діджиталізація світового ринку праці

Чебан Т.М., Тирпак К.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Шацька З.Я., Красновська О.В.

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Исторические науки

Deák József, Sallai János

Строительство мощных пограничных укрепленных линий, в приграничье России в начале XVIII века

Медицинские науки

Печеряга С.В., Мендель А.О., Брицька М.А.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА COVID-19

Искусствоведение и культурология

Невальоний В.С.

Оформлення течій у різних галузях дизайну  на межі ХХ-ХХІ ст.

Педагогические науки

Василенко А.О., Чібісов О.Д.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ,  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ У БАЗОВІЙ ШКОЛІ

Галіпчак Х. Ю., Базюк Л.В.

РОЗВИТОК ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Капшутарь М.А.

К вопросу о результатах обучения в новой модели российской аспирантуры

Козинець О.В., Градусова М.О.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА  В КОНТЕКСТІ ДИТЯЧОЇ ПОВЕДІНКОВОЇ НЕВРОЛОГІЇ

Сун На

НАРОДНАЯ МУЗЫКА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ КИТАЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Психологические науки

Hong Ming, Dzyakov D.G.

Adaptation and Validity of Chinese Version of Experimental Method of Self-identity among Chinese College Students

Коженевская Е.Ю.

Роль матери в формировании эмоционального отношения здорового ребенка к сиблингу с особенностями психофизического развития

Сербова О.В., Клец К.І.

Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості

Сельскохозяйственные науки

Гончарова О.В.

Стратегічні рішення виробництва продукції аквакультури з інноваційними елементами

Пелих Н.Л.

ОЦІНКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНИКУ СВИНЕЙ

Поддубная О.В., Поддубный О.А., Ковалева И.В., Мохова Е.В.

Содержание тяжелых металлов в почвенном растворе и адсорбционные свойства почвы

Яковець В.І.

КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ в агроценозах озимого ріпаку

Социологические науки

Пилипенко Е.В.

Особенности ценностных ориентаций студенческой молодежи

Социальные коммуникации

Поліщук Т.І., Шевчук О.А.

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ПУБЛІЧНОЇ БІБЛОТЕКИ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ МІСТА КИЄВА

Тимченко Р.В., Овсієнко А.С.

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ:  ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ

 

Ященко К.О.

ЗАХІД ТА СХІД: ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Технические науки

Abramova Alla

System approach to evaluation of environmental safety of industrial objects in design

Michuta Olga, Kunytskyi Myhailo, Kunytskyi Sergiy, Minaeva Natalia

Creation of geodatabases  for classification of sewerage objects

Арамян А.С.

Системный анализ и обоснование направлений развития городской электросети

Дьомін Д.Р., Товстокоренко О.Ю.

Розробка інструментальних засобів  для проектування варіабельних програмних рішень  в системах «Розумний будинок»

Кураксіна В.Є., Березненко С.М.

Методи підвищення ефективності захисту тканин від дії ультрафіолетового випромінювання

Превисокова Н.В.

КЛЮЧОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.

Розробка модельно-технологічного інструментарію управління варіабельністю на етапі супроводу програмних компонентів систем «розумний будинок»

Шаховська Н.Б., Мельникова Н.І., Магльований В., Мельников В.

Рекомендаційна система для запобігання поширення інфекції: превентивні заходи на рівні держави

УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Соболь Д.О., Штучний В.Г.

Обґрунтування вибору стратегії, враховуючи розмір організації

Физико-математические науки

Серый А.И.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ СВЯЗАННОГО СИНГЛЕТНОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХ НУКЛОНОВ В КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ  В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Филологические науки

Литовська О.В.

Особливості Створення дистанційного Пркурсу з латинської мови та медичної термінології на платформі MOODLE

Юридические науки

Каштан О.В.

Правова природа електронних доказів в адміністративному судочинстві України:  визначення поняття та колізії судової практики

Павлик Б.В.

ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Філіпович А.Ю., Касян А.Ю.

ЗАХИСТ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 10 декабря 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 10.12.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»(10.12.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: