II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2021»

17 Грудня 2021 року відбулась II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2021» (м. Київ).

Конференція присвячена підбиттю підсумків 2021 року та визначенню перспективних напрямів розвитку науки, освіти та виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2710-1002)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2710-1002 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Аграрні науки та продовольство

Улізько П.М., Кулик М.І.

Особливості формування врожайності  гібридів кукурудзи

Архітектура та будівництво

Журавська Н.Є., Матюшенко Н.С.

ЕКОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА

Біологія

Горбенко Є.І.

Видове різноманіття вусачів Cerambycidae  на території НПП «Великий Луг»

Lintsov A.E., Soliev A.K., Shevelev S.E., Pleskach N.M., Mikhelson V.M.

ESTIMATION OF THE DNA REPAIR SINTHESYS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM ASTHMATIC PATIENTS TREATED WITH ORAL CORTICOSTEROIDS

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Deák József

1827: становление специальной войсковой структуры охраны государственной границы России

Гуманітарні науки

Вознесенская Е.А., Сазыкина М.Ю.

Образовательный потенциал ОЭЗ «Алга»

Стародубова Е.А., Сазыкина М.Ю.

Особая экономическая зона  как локомотив экономического роста

Тихвинский П.Н., Мурашова И.И.

ТЕХНОЦЕНТРИЗМ КАК ТИП  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Шавалиева А.Ф., Сазыкина М.Ю.

Перспективы пространственного сжатия территорий

Інформаційні технології

Конончук Б.Ю., Камінський Р.М.

Інтелектуальна система пошуку перспективних ідей для реалізації в проектах

Майковський В.О., Сокрута А.О., Парфененко Ю.В., Шендрик В.В.

Web-додаток візуалізації даних системи управління енергетичними мікромережами

Швець В.П.

Системи моделювання  обслуговування організацій  на базі систем масового обслуговування

Культура і мистецтво

Волкова О.І., Кушніренко В.Б.

Шляхи вдосконалення та розвитку  творчого потенціалу піаніста

Хуан Сін

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРОВОЇ СТИЛІСТИКИ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ КИТАЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Математика та статистика

Димова Г.О., Ларченко О.В.

Кількісний опис системи управління структурою викладацького складу  в закладі вищої освіти

Механічна інженерія

Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А.

НЕЛІНІЙНЕ ДЕФОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПРУЖНОПЛАСТИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ  З УРАХУВАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТА ІСТОРІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Освіта та педагогіка

Божко І.Г.

Педагогічний менеджмент та управління навчальним процесом у медичній освіті

Освіта та педагогіка

Козинець О.В., Карпець О.В.

МОДЕЛІ СПІЛЬНОГО ВИКЛАДАННЯ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Ли Цинь

МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

Миронченко С.І.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ  ЯК МЕТОД ПІДИВЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Олейнікова І.В., Яценко А.С., Четверик А.Р.

Можливості використання  оптоволоконної системи для створення додаткового освітлення під час навчання

Остапчук А.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ

Павленко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

Пилипчук Л.Л., Волкова С.А., Пономаренко О.В.,

Хімічні задачі з екологічним змістом

Серый А.И.

К МЕТОДИКЕ ВЫВОДА СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТЕНЦИАЛАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МОДЕЛИ ДИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Спрінсян В.Г., Кірчук І.І.

Огляд деяких новітніх  інформаційних технологій в освіті

Федотова Л.М., Будко А.В.

НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ

Охорона здоров’я

Михалкина М.В., Ивачев П.В., Куликов С.Н., Пономарев А.С., Михалкин А.П.

Выдающаяся исследовательница  анатомии гортани

Фабрика Р.Р., Фабрика І.-Р.М.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Право

Каніщев Г.Ю.

Розпад Радянського Союзу у Конституції СРСР (редакція від 26 грудня 1990 р.)

Природничі науки

Хомюк Н.В., Яренчук Н.В., Осадчук В.М.

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Транспорт

Брюханов О.В.

Електронні пломби і електронні пристрої як основа контролю за переміщенням вантажів з використанням транспортних засобів

Варгунин В.И., Шишкина С.Н.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ С УЧАСТИЕМ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Управління та адміністрування

Байбаков В.М., Івашова Л.М., Івашов М.Ф., Кирпале А.В.,

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Протасова Є.В., Павлов Ф.І., Данилова Т.В., Мартиш О.О.

Особливості формування вартості підприємств житлово-комунального господарства

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 17 Грудня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 17.12.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 300 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 15 дол. США.
  Для учасників, які впродовж 2021 року брали участь у заходах наукової платформи, внесок складає 200 грн та 10 дол. США. відповідно (в полі «Коментар» реєстраційної форми або в листі необхідно вказати захід, у якому приймали участь).
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. 21 грудня 2021 року відбудеться розсилка та публікація матеріалів конференції: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (препринт, а після присвоєння ISSN – остаточна публікація).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва:2021» (17.12.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: