II Международная научно-практическая интернет-конференция «Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2021»

17 декабря 2021 года состоялась II Международная научно-практическая интернет-конференция «Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2021» (г. Киев).

Конференция посвящена подведению итогов 2021 года и определению перспективных направлений развития науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2710-1002)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2710-1002 або загрузив сертификат о присвоении.
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Аграрные науки и продовольствие

Улізько П.М., Кулик М.І.

Особливості формування врожайності  гібридів кукурудзи

Архитектура и строительство

Журавська Н.Є., Матюшенко Н.С.

ЕКОЛОГІЧНА АРХІТЕКТУРА

Биология

Горбенко Є.І.

Видове різноманіття вусачів Cerambycidae  на території НПП «Великий Луг»

Lintsov A.E., Soliev A.K., Shevelev S.E., Pleskach N.M., Mikhelson V.M.

ESTIMATION OF THE DNA REPAIR SINTHESYS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM ASTHMATIC PATIENTS TREATED WITH ORAL CORTICOSTEROIDS

Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной

Deák József

1827: становление специальной войсковой структуры охраны государственной границы России

Гуманитарные науки

Вознесенская Е.А., Сазыкина М.Ю.

Образовательный потенциал ОЭЗ «Алга»

Стародубова Е.А., Сазыкина М.Ю.

Особая экономическая зона  как локомотив экономического роста

Тихвинский П.Н., Мурашова И.И.

ТЕХНОЦЕНТРИЗМ КАК ТИП  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Шавалиева А.Ф., Сазыкина М.Ю.

Перспективы пространственного сжатия территорий

Информационные технологии

Конончук Б.Ю., Камінський Р.М.

Інтелектуальна система пошуку перспективних ідей для реалізації в проектах

Майковський В.О., Сокрута А.О., Парфененко Ю.В., Шендрик В.В.

Web-додаток візуалізації даних системи управління енергетичними мікромережами

Швець В.П.

Системи моделювання  обслуговування організацій  на базі систем масового обслуговування

Культура и искусство

Волкова О.І., Кушніренко В.Б.

Шляхи вдосконалення та розвитку  творчого потенціалу піаніста

Хуан Сін

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЖАНРОВОЇ СТИЛІСТИКИ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ КИТАЮ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Математика и статистика

Димова Г.О., Ларченко О.В.

Кількісний опис системи управління структурою викладацького складу  в закладі вищої освіти

Механическая инженерия

Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Затилюк Г.А.

НЕЛІНІЙНЕ ДЕФОРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПРУЖНОПЛАСТИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ  З УРАХУВАННЯМ ПОПЕРЕДНЬОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТА ІСТОРІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Образование и педагогика

Божко І.Г.

Педагогічний менеджмент та управління навчальним процесом у медичній освіті

Образование и педагогика

Козинець О.В., Карпець О.В.

МОДЕЛІ СПІЛЬНОГО ВИКЛАДАННЯ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ

Ли Цинь

МОДЕЛЬ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ИНОКУЛЬТУРНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

Миронченко С.І.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ  ЯК МЕТОД ПІДИВЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Олейнікова І.В., Яценко А.С., Четверик А.Р.

Можливості використання  оптоволоконної системи для створення додаткового освітлення під час навчання

Остапчук А.

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО В ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ

Павленко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ

Пилипчук Л.Л., Волкова С.А., Пономаренко О.В.,

Хімічні задачі з екологічним змістом

Серый А.И.

К МЕТОДИКЕ ВЫВОДА СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОТЕНЦИАЛАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В МОДЕЛИ ДИПОЛЬНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Спрінсян В.Г., Кірчук І.І.

Огляд деяких новітніх  інформаційних технологій в освіті

Федотова Л.М., Будко А.В.

НЕОЛОГІЗМИ В АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ

Здравоохранение

Михалкина М.В., Ивачев П.В., Куликов С.Н., Пономарев А.С., Михалкин А.П.

Выдающаяся исследовательница  анатомии гортани

Фабрика Р.Р., Фабрика І.-Р.М.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Право

Каніщев Г.Ю.

Розпад Радянського Союзу у Конституції СРСР (редакція від 26 грудня 1990 р.)

Естественные науки

Хомюк Н.В., Яренчук Н.В., Осадчук В.М.

АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Транспорт

Брюханов О.В.

Електронні пломби і електронні пристрої як основа контролю за переміщенням вантажів з використанням транспортних засобів

Варгунин В.И., Шишкина С.Н.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ С УЧАСТИЕМ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Управление и администрирование

Байбаков В.М., Івашова Л.М., Івашов М.Ф., Кирпале А.В.,

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ  ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Протасова Є.В., Павлов Ф.І., Данилова Т.В., Мартиш О.О.

Особливості формування вартості підприємств житлово-комунального господарства

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 17 декабря 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 17.12.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 300 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 15 долл. США.
  Для участников, которые в течение 2021 года принимали участие в мероприятиях научной платформы, взнос составляет 200 грн или 10 долл. США. соответственно (в поле «Комментарий» регистрационной формы или в письме необходимо указать мероприятие, в котором принимали участие).
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. 21 декабря 2021 материалы конференции будут опубликованы и разосланы участникам: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (препринт, а после присвоения ISSN — окончательная публикация).

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2021»
(17.12.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: