VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»

26 Листопада 2021 року відбулась VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної освіти, обмін педагогічним досвідом.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2709-6750)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Середня освіта

Дмитриева М.Г.

Философская практика как средство достижения метапредметного образовательного результата

Професійна освіта

Deák József

Охрана «государевых рубежей» Руси  до «Смутного времени»

Товажнянська О.Л., Різниченко О.К.

Оцінка рівня якості життя студентів-медиків  у період екзаменаційної сесії та перед складанням підсумкових іспитів

Спеціальна освіта

Коц С.М., Коц В.П., Зоренко М.В.

Інтелектуальна діяльність та психічний стан

Распутіна А.Ю., Древняк Л.П.

Професійне співробітництво в  інклюзивному навчальному закладі

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Nino Modebadze, Tamar Mikeladze, Natela Bagatrishvili

Teaching science subjects using CLIL approach

Бризицька О.А., Боряк Л.І.

Концепція викладання органічної хімії  для здобувачів вищої фармацевтичної освіти

Вольницька В., П’ятницька-Позднякова І.С.

Історико-культурні передумови розвитку  сучасної естрадної пісні

Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ НФАУ

Коршунова А.К.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ  ФІЗІОЛОГІЇ ДИХАННЯ ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ВОКАЛІЗАЦІЇ

Мандражи О.А., Шестаков В.С.

Доцільність різних підходів і методів при розв’язанні практичних задач

Серый А.И.

К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «МЕТАЛЛЫ» В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ФИЗИКИ

Ткачук Н.О.

Влияние детской фортепианной музыки украинского композитора Н. Г. Стецюна на развитие художественной фантазии учеников – музыкантов

Федорова О.П.

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Шандроха Н.Э.

К вопросу о риторизации вузовского образования  в системе подготовки учителя-филолога

Теорія і методика виховання

Лісовець О.В., Тихомирова І.О.

Місце і роль громадянської освіти в системі позашкільної освіти

Педагогіка вищої школи

Бабичева Е.В.

Предлагаемые обстоятельства как важнейший  принцип творчества

Борець М.М.

Проведення практичного/семінарського заняття у ЗВО

Боровик К.М., Риндіна Н.Г., Ринчак П.І., Романюк М.Г.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК БАЗОВА КОМПЕТЕНЦІЯ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Тесленко О.О., Тихонова Л.В.

Педагогічні технології у вивченні неврології у вищих закладах медичної освіти

Філіпович А.Ю.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ, ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ В СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Гонсьор О.Й.

Особливості дистанційного викладання дисциплін,  що вимагають застосування CAD-програм

Matvyeyeva S.L.

APPROACHES TO TEACHING PHTHISIOLOGY TO ENGLISH MEDIUM STUDENTS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Стадольник А.Ю.

Реализация идеи STEM-образования с помощью робототехнических конструкторов LEGO Education

Стрельцова И.Н.

Использование современных педагогических технологий для повышения познавательной активности учащихся при обучении английскому языку

Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

Даценко М.С.

Хьютагогіка у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва

Кіреєнко В.В., Барабаш О.В., Барабаш О.В.

ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ  У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Мишаківська Л.О., Сербай Н.В.

проблеми та можливості організації дистанційної освіти

Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Авдєєва О.О.

РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ВОЛИНІ ХVІ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Остапчук Н.М.

Дивний рοмaн прο Бiлοгο Китa  (Гeрмaн Мeлвiлл. «МοбiДiк,aбο Бiлий Кит»)

Остапчук Е.Е.

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧТЕЛЯ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 26 Листопада 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 26.11.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN 2709-6750).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (26.11.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: