XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

19 Листопада 2021 року відбулась XXII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Архітектура та будівництво

Важенин В.Ю.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УСТРОЙСТВА БУРОВЫХ СВАЙ

Радченко Н.О.

Бернардинский костёл святого Антония Падуанского  в Слуцке

Смирнов М.А., Мотылев Р.В.

Конструктивные и организационно-технологические решения   устройства кровель из хризотилцементных листов при строительстве коттеджного посёлка в Ленинградской области

Біологічні науки

Кизюкевич Л.С.

АКТИВНОСТЬ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ В ЭПИТЕЛИОЦИТАХ КАНАЛЬЦЕВ НЕФРОНОВ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Ветеринарні науки

Папченко І.В., Антіпов А.А., Гончаренко В.П., Джміль В.І., Селих І.П.

ЩЕ РАЗ ПОГОВОРИМО ПРО СТРАУСІВ

Економічні науки

Гольберг Д.О.

Ризики малого бізнесу на прикладі ПП Фаворит Авто

Григорцов А.Є.

Особливості використання маркетингових інструментів на ринку чорної металургії на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Єремян О.М., Єрьоменко А.С.

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Казакевич Л.А.

Инновационные аспекты конкурентоспособности  перерабатывающей организации АПК

Канюк О.В.

Новинки цифрового маркетингу та їх вплив на заклади готельно-ресторанного господарства

Кльоба Л.Г., Янівський Б.Р.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Рибніцький Т.І.

Покращення управління брендингом на підприємстві

Соколинская Т.В.

РАЗВИТИЕ КРАУДСОРСИНГ-ТЕХНОЛОГИЙ  В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сырокваш Н.А., Новицкая Е.Л.

ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВАКСУП «СУББОТНИКИ» С ПОМОЩЬЮ УЛУЧШЕНИЯ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ

Шемет А.А.

ЕДИНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Історичні науки

Траскевич Р.Р.

Усадьба И. Х. Колодеева в г. Борисов – место сохранения исторической памяти о войне 1812 г.

Человьян С.В.

А.П. Чехов: путешествие по Славянскому торскому шляху в Святые горы

Медичні науки

Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О., Рябушко О.Б., Клепець О.В.

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕЧІНКОВИХ ЧАСТОЧОК ПІСЛЯ ДІЇ КОМПЛЕКСУ З НІТРИТУ НАТРІЮ, ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ ТА ПОНСО 4R

Гаврилюк А.В., Конопліцький В.С.

Спосіб хірургічного лікування сполучної водянки яєчка у дітей без апоневротичної пластики

Єрошенко Г.А., Григоренко А.С., Кінаш О.В., Шевченко К.В., Донець І.М.

РЕАКЦІЯ КРИПТ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ 12-ПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ НА ДІЮ КОМПЛЕКСУ ПОЛЮТАНТІВ

Єфімов В.П.

Тенденції розвитку медичної інформації  у науковому просторі

Кизюкевич Л.С.

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ЭПИТЕЛИОЦИТАХ КАНАЛЬЦЕВОГО АППАРАТА НЕФРОНОВ В ДИНАМИКЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА

Myronchenko Svitlana

ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE: MODERN ASPECTS OF PHOTOPROTECTION

Михалкина М.В., Ялунин Н.В., Пономарев А.С., Михалкин А.П., Михалкин К.П.

К 110-летию со дня рождения  Галины Константиновны Борейшо

Міхальова А..А.

ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕЧО-СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

Мистецтвознавство та культурологія

Кольцова В.О.

Композиторська творчість української діаспори США у другій половині ХХ ст.

Шелупахіна Т.В., Красносельська К.М.

Медіа та медіальне:  питання філософсько-естетичного аналізу

Шематинова Н.Ю.

Значение творческого наследия украинского режиссера И.П.Кавалеридзе в историческом контексте

Педагогічні науки

Домніч В.Г.

Перспектива використання сучасних цифрових технологій в  вищій та професійній освіті

Єрошенко Г.А., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О., Шевченко К.В.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОНАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ – ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кушніренко В.Б.

Деякі особливості розвитку музичної пам’яті піаніста

Остапчук Н.М.

Фатальність буття людства як основа роману  Г. Мелвілла «Мобі Дік, або Білий кит»

Панова Л.В., Себитева Э.З.

Виртуальная экскурсия по группе детского сада как способ адаптации родителей к условиям ДОУ

Петруняк М.І.

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА КОМПОЗИТОРІВ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ У СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ

Родионова О.В., Ситникова Л.Д.

Электронный органайзер как средство формирования умения планировать у младших школьников

Рябушко О.Б., Клепець О.В., Кінаш О.В., Григоренко А.С., Донець І.М.

Актуальність формування комунікативних навичок  у сучасних студентів-першокурсників вищих медичних закладів освіти

Сидоренко Т.Д.

КУЛЬТУРА   ІНКЛЮЗИВНОЇ  КОМУНІКАЦІЇ   ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Психологічні науки

Дячун Р.І.

Особливості ставлення студентів до шахрайства

Сільськогосподарські науки

Пелих Н.Л.

СПЕРМОПРОДУКЦІЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ

Narimanishvili T., Samadashvili Ts., Beglarashvili N., Tkebuchava Z.

Study And Evaluation Of Chemical Composition Of Wheat Varieties In Samtskhe-Javakheti Zone

Скрипченко В.В., Павлов О.Г.

Переваги використання очісуючої жатки

Шуплик В.В., Щербатюк Н.В.

молочна продуктивність корів білоголової української породи великої рогатої худоби

Соціальні комунікації

Ніколаєв М.К.

УКРАЇНСЬКІ ЕКСПАТИ НЕ ЗАБУВАЮТЬ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ

Олесневич Т.В.

Проблема висвітлення екологічної тематики в українських ЗМІ

Технічні науки

Богомол О.О., Семірненко Ю.І.

Взаємодія колеса з ґрунтом

Вербицький Н.І.

SWOT-аналіз моделі комп’ютеризованої системи управління проєктами

Гібаленко О.М.

Методико-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу в системі інженерної освіти

Гладій Г.М.,Гірший Ю.С., Зубик А.С., Снайчук В.В.

Гібридні команди сучасних проєктів

Голодюк Г.І.

Токсиколого-гігієнічна  експертиза  алкідної фарбувальної  композиції

Дорож О.А., Георгієва А.Є.

Аналіз стану технології концентрування рідких радіоактивних відходів та шляхи підвищення його ефективності

Коваленко Д.А.

Оцінювання ефективності використання інформаційних технологій на підприємстві

Маганов И.А., Тихонов Е.А., Сюнёв В.С.

Рассмотрение возможности использования древесной щепы в качестве топлива для удовлетворения нужд по выработке электроэнергии и тепла

Мічута О.Р., Ярощак С.В., Новак Л.Л.

Моделювання процесу пружньої фільтрації з використанням нелінійного закону фільтрації

Онищенко А.М., Башкевич І.В., Давиденко О.О., Ролінська І.Л.

Підготовка фахівців спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" на базі кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету (м.Київ, Україна)

Онищенко А.М., Гібаленко О.М., Чиженко Н.П.

Використання полімерних шпунтових паль в якості  додаткових утримуючих пристроїв для підпірних конструкцій об’єктів  берегоукріплювальних споруд

Поздняков В.Ф., Позднякова Е.В.

Возможность оценки глубины  непровара стыковых сварных  соединений по величине амплитуды   сигнала при ультразвуковом контроле

Ролінська І.Л., Онищенко А.М., Башкевич І.В., Хвощинська Н.М.

Міжнародний досвід застосування автоматизованих систем моніторингу стану мостів

Роща Ю.М.

Дослідження та переваги розвитку автоматизованого розгортання серверного обладнання

Супрович М.П., Шутяк О.В.

Моніторинг охорони праці сільськогосподарського підприємства в циклі PDCA

Фармацевтичні науки

Blazheyevskiy M. Ye., Moroz V.P., Kryskiv O.S.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF trans-ANETHOLE IN AMMONIA-ANISE DROPS BY НPLC METHOD

Викман П.С., Викман П.С., Крысько М.В., Журавлева А.С.

Перекрестные реакции лекарственных средств при предварительном иммунохроматографическом исследовании на наркотические и психотропные вещества

Жигалина А.А., Стрелова О.Ю., Гребенюк А.Н.

Определение показателей качества и чистоты стандартного образца синтетического генистеина

Фізико-математичні науки

Глущенко Ю.А.

Електропружний стан тріщинуватої смуги при дії однорідного потіку електричного поля

Идт Е.В.

2021 год: «работа над ошибками» 2020?

Казновський А.Т., Федотов В.В.

Неіснуючий онук вбиває неіснуючого дідуся або як вирішити “парадокс вбитого дідуся”

Пюстонен С.Р., Федотов В.В.

Живий і мертвий кіт Шредінгера.  Чим корисний цей експеримент?

Серый А.И.

О ВЕРОЯТНОСТИ РАСПАДА СВЯЗАННОГО СИНГЛЕТНОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХ ПРОТОНОВ В КВАНТУЮЩЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Смирнова Г.Ф.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фізичне виховання та спорт

Старіков В.С.

Фізична культура та спорт як локомотив розвитку особистості та здорової нації України

Філологічні науки

Война И.А.

Особенности употребления деепричастий

Корнільєва Л.М.

Історичні та філософські засади взаємозв’язку дискурсів влади, релігії та природи

Путрич Е.Н.

КОНЦЕПТ «УЯЗВИМОСТЬ» В ПРОИЗВЕДЕНИИ Г. ФРУМКЕРА «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ О НЕНАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»

Сеньків С.С., Васенко М.П.

СЛОВОТВІРНІ ДІАЛЕКТИЗМИ У МАЛІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛИ „СОЙЧИНЕ КРИЛО”)

Шпак Ю.О.

Функціонування омонімів UP  у сучасній англійській мові

Філософські науки

Палій К.С.

Неоліберальна трансформація культури:  від цінності до товару

Юридичні науки

Бондар В.І.

Принцип розумних строків у цивільному процесі: теоретичні та практичні аспекти

Булатов Б.А.

Основание конституционно-правовой ответственности

Коротка О.О.

Правовий режим віртуальних активів в Україні

Лавринюк Б.М.

До проблеми законодавчого регулювання електронної комерції в Україні

Турчин С.А.

Ґенеза та перспективи розвитку  інституту трасту в Україні

Цеберський В.В.

Проблеми реалізації принципу змагальності  в цивільному судочинстві

Чкадуа В.Т.

Компаративный анализ ответственности за насильственные сексуальные преступления в уголовном законодательстве зарубежных стран

Інші галузі наук

Документальне кіно та телебачення

Калашник О.П.

ЗМІНА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ТА ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА  ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 19 Листопада 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 19.11.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (19.11.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: