VII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики»

26 ноября 2021 года состоялась VII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (г. Киев).

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2709-6750)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Среднее образование

Дмитриева М.Г.

Философская практика как средство достижения метапредметного образовательного результата

 Профессиональное образование

Deák József

Охрана «государевых рубежей» Руси  до «Смутного времени»

Товажнянська О.Л., Різниченко О.К.

Оцінка рівня якості життя студентів-медиків  у період екзаменаційної сесії та перед складанням підсумкових іспитів

Специальное образование

Коц С.М., Коц В.П., Зоренко М.В.

Інтелектуальна діяльність та психічний стан

Распутіна А.Ю., Древняк Л.П.

Професійне співробітництво в  інклюзивному навчальному закладі

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Nino Modebadze, Tamar Mikeladze, Natela Bagatrishvili

Teaching science subjects using CLIL approach

Бризицька О.А., Боряк Л.І.

Концепція викладання органічної хімії  для здобувачів вищої фармацевтичної освіти

Вольницька В., П’ятницька-Позднякова І.С.

Історико-культурні передумови розвитку  сучасної естрадної пісні

Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ» ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ НФАУ

Коршунова А.К.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ  ФІЗІОЛОГІЇ ДИХАННЯ ПІД ЧАС ПРОЦЕСУ ВОКАЛІЗАЦІЇ

Мандражи О.А., Шестаков В.С.

Доцільність різних підходів і методів при розв’язанні практичних задач

Серый А.И.

К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «МЕТАЛЛЫ» В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ ФИЗИКИ

Ткачук Н.О.

Влияние детской фортепианной музыки украинского композитора Н. Г. Стецюна на развитие художественной фантазии учеников — музыкантов

Федорова О.П.

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ  ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Шандроха Н.Э.

К вопросу о риторизации вузовского образования  в системе подготовки учителя-филолога

Теорія і методика виховання

Лісовець О.В., Тихомирова І.О.

Місце і роль громадянської освіти в системі позашкільної освіти

 Теория и методика воспитания

Бабичева Е.В.

Предлагаемые обстоятельства как важнейший  принцип творчества

Борець М.М.

Проведення практичного/семінарського заняття у ЗВО

Боровик К.М., Риндіна Н.Г., Ринчак П.І., Романюк М.Г.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК БАЗОВА КОМПЕТЕНЦІЯ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

Тесленко О.О., Тихонова Л.В.

Педагогічні технології у вивченні неврології у вищих закладах медичної освіти

Філіпович А.Ю.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ В ДОРОСЛОМУ ВІЦІ, ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОСТУ В СУЧАСНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Информационно-коммуникационные технологии в образовании

Гонсьор О.Й.

Особливості дистанційного викладання дисциплін,  що вимагають застосування CAD-програм

Matvyeyeva S.L.

APPROACHES TO TEACHING PHTHISIOLOGY TO ENGLISH MEDIUM STUDENTS IN CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Стадольник А.Ю.

Реализация идеи STEM-образования с помощью робототехнических конструкторов LEGO Education

Стрельцова И.Н.

Использование современных педагогических технологий для повышения познавательной активности учащихся при обучении английскому языку

Науки об образовании и педагогические науки в целом

Даценко М.С.

Хьютагогіка у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва

Кіреєнко В.В., Барабаш О.В., Барабаш О.В.

ОСОБЛИВОСТІ МУЛЬТИМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ АВІАЦІЙНОГО ПРОФІЛЮ  У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Мишаківська Л.О., Сербай Н.В.

проблеми та можливості організації дистанційної освіти

Олексін Ю.П., Сокаль В.А., Авдєєва О.О.

РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ВОЛИНІ ХVІ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Остапчук Н.М.

Дивний рοмaн прο Бiлοгο Китa  (Гeрмaн Мeлвiлл. «МοбiДiк,aбο Бiлий Кит»)

Остапчук Е.Е.

ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧИТЕЛЯ

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

Условия участия в конференции

 1. До 26 ноября 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 26.11.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (препринт, а после присвоения ISSN — окончательная публикация).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, размер: 18, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список использованных источников (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные тенденции и концептуальные пути развития образования и педагогики» (26.11.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: