V Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

03 июня 2020 года состоялась V Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г.. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Біологічні науки

Мінченко Ж.М., Дмитренко О.О., Любарець Т.Ф., Шляхтиченко Т.Ю.

Характеристика поширеності гаплотипових сполучень і ізольованих генів головного комплексу гістосумісності у жителів Центрального гено-географічного регіону України порівняно з HLA структурою населення європейських країн

Гуманітарні науки

Веремчук О.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Економічні науки

Гут Л.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ  ЦІН НА ТОВАРИ НА ОСНОВІ ЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ

Єременко О.А., Баталова О.А.

Економіка України в умовах протиепідемічних заходів

Зозуляк М.М.

Рейтинг інноваційності вітчизняної економіки

Кравець Д.В., Тараненко В.Є.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО-ТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ

Лозовський О.М., Соловей Ю.

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мищишин О.Л., Козик В.В., Завербний А.С., Павелчак Т.І., Завербний С.А.

Транскордонні кластери Литви

Приведа Р.Б.

Європейське об’єднання територіального співробітництва як одна з форм транскордонного співробітництва в Україні

Решетілова Т.Б., Пілова К.П.

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ  ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

Рошко С.М., Феделеш М.В.

Економічна дипломатія  Китаю в умовах реалізації проєкту «Один пояс  — один шлях»

Історичні науки

Курильчук Н.Л.

Конструювання «радянського села» в Олевському прикордонні: історіографічний дискурс

Кучина Н.І., Максімова А.П.

Вклад дослідників дорадянського періоду у розвиток музейної діяльності на Рівненщині

Мирончук О.А.

Александер Ліпер – засновник коледжної моделі Мельбурнського університету

Сушко В.А.

Народна кухня в сучасному світі

Шиманський Є.Ю.

Вищі земські урядники Чернігівського воєводства (у вигнанні) в 1696-1763 рр. – перспективи вивчення

Комп’ютерні науки

Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.

РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ ДІМ»

Медичні науки

Sydorko I.I., Baitsar R.I.

VALIDATION AND VERIFICATION OF MEASUREMENTS IN CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY

Личман В.О., Аветіков Д.С.

Біохімічні обгрунтування застосування кріоекстракту плаценти в комплексному лікуванні флегмон  щелепно – лицевої локалізації

Скікевич М.Г., Волошина Л.І.

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ СТАРШИХ КУРСІВ

Торопов О.А., Аветіков Д.С., Стебловський Д.В.

Гістотопографічне обгрунтування доцільності застосування кріоконсервованої плаценти на інтро та післяопераціному етапі профілактики патологічних рубців голови та шиї

Культура і мистецтво

Puhachova Anna, Roienko Liudmyla

Is graphic design art or science?

Servetnyk Oksana

Stabilized moss for the interior design

Карпенко О.В.

БАРОКО В АВАНГАРДІ

Педагогічні науки

Gudkova Nataliia

STRATEGIES FOR EFFECTIVE COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING

Halezhenko V.H., Nazarenko O.V.

Telegram as Innovative Way of  Teaching and Studying English

Бакуліна Н.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ

Брага Л.В.

ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ

Бухальська С.Є., Голобош Г.В., Онищук Т.Д.

Особистісно зорієнтоване навчання здобувачів медичної і фармацевтичної освіти в процесі вивчення біології та хімії

Давидова М.О.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ

Завіруха Л.А.

Методи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва

Майструк Т.С.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  В АВТОРСЬКИХ ШКОЛАХ

Марченко Г.В.

Дидактична роль Інтернету як засобу масової інформації

Масур Г.С.

Вплив дистанційного навчання на якість  навчальних перекладів

Останіна Н.С.

Актуальні проблеми стратегії розвитку клубної роботи з учнівською молоддю в системі позашкільної освіти

Пінчук І.О.

Концепція формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Процишина О.Ю.

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Тимченко М.Ю.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ткач Д.І.

Дистанційне навчання в Університеті «КРОК» під час карантину

Форостюк В.О., Форостюк Т.В.

РОЗВИВАЄМО ІНТЕРЕС ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевченко В.М.

Особливості та неоднозначність сформованих компетентнісних моделей у визначенні  результатів навчання

Ярошенко О.М.

Багатозначність поняття «музична драматургія»

Політичні науки. Публічне управління.

Жекало Г.І.

Концептуальні засади осмислення електронного урядування

Магамадова С.В., Заднєпровська Г.І.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Цеховалова А.О.

Причини міжнародної ізоляції Лівії напередодні «Арабської весни».

Психологічні науки

Свинаренко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ IT-ФАХІВЦІВ

Феленюк А.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шулюк Н.І.

КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ

Сільськогосподарські науки

Соболь О.М.

Використання різних типів годівлі собак у зв’язку з їх розміром та породною належністю

Соціологічні науки

Vorhach Daryna

THE PROBLEM OF SOCIAL INEQUALITY IN SOCIETY: CAUSES AND CONSEQUENCES

Технічні науки

Ostapenko Olena

An object-oriented approach to graph representation using an inheritance mechanism

Гриців О.Б., Регуш А.Я., Жук В.М.

Шляхи підвищення ефективності роботи охолоджувальних пристроїв об’єктів енергетики

Дорож О.А., Ковальчук В.И., Козлов И.Л., Георгиева А.Е., Ковальчук Е.С.

Эффективность систем концентрирования жидких радиоактивных отходов АЭС

Жовтобрюх Ю.А., Філатов С.В.,

Дослідження напружень ,що виникать у циліндро-поршневій групі  двигунів внутрішнього згорання

 

Жук В.М., Мисак І.В., Мисак П.В.

ГІДРОГРАФИ ДОЩОВОГО СТОКУ ЗА МОДИФІКОВАНИМ ТРИВИМІРНИМ СЕКТОРНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ МІСТА ЛЬВОВА

Калинина Г.П., Загоруй Л.П., Роль Н.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНУЛИНА В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Начовний І.І., Томіна А.-М.В., Макаров В.С.

Вплив гібридного наповнювача на експлуатаційні характеристики політетрафторетилену

Побіженко І.О., Фокін Д.Є.

CRM системи

Тепла Т.Л., Дурягіна З.А., Плешаков Е.І., Кулик В.В., Тростянчин А.М.

Сталий розвиток у матеріалознавстві та металургії

Фем’як Я.М.

Дослідження впливу параметрів кавітаційно-пульсаційних навантажень на їх спектральні характеристики

Філологічні науки

Лученко В.

Характеристика принципів фізичності та інтергації у методиці формування іншомовної фонетичної компетенції англомовного фонетиста сучасності А.Андерхіла

Павлюк А.В.

On the semantics of prepositions and prepositional phrases of modern Norwegian

Півень Н.М.

Михайло Старицький: шлях до поезії через поетичні переклади

Таран С.В.

Приемы адаптации художественных текстов для домашнего чтения при обучении РКИ

Чубань Т.В., Кардаш Л.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ  У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Юридичні науки

Бесага І.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗНАЧУЩОСТІ ЗАЯВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДО МОМЕНТУ ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ

Ілюшик О.М., Дроб’язго А.Я.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД СОТ

 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 03 июня 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 03.06.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. По результатам конференции до 7 июня всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.