IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

15 мая 2020 года состоялась IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Антіпов А.А., Сайченко І.В., Зінченко А.М., Ткаченко С.М., Ткаченко І.С.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕМАТОДОЗІВ СОБАК

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Корчинська Ж.М.
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ЩОДО ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ (В ПЕРІОД 2007-2019 РР.)

ЕКОЛОГІЯ

Дюдяєва О.А., Євтушенко О.Т.
ЕКОЛОГІЧНІ ВЕКТОРИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Rohozian Yuliia
MODERN POSITIONING BACKGROUND FOR THE AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

Арутюнян А.А.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Бутурлакіна Т.О.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:  СВІТОВИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА

Волошин А.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Данило А.І.
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Романченко Н.В., Струк А.А.
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У ПРАКТИЦІ МАРКЕТИНГУ

Самойлов П.Л.
ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ

Сарапіна О.А., Шрам Т.В., Місюра О.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА  ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ступак М.Г., Ончуленку І.І.
THE IMPACT OF AUGMENTED REALITY ON THE DEVELOPMENT OF TRAVEL AND TOURISM BUSINESS

Яковенко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Белый Б.Б.
ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШАБЛОНОВ ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВОВ КАК КОНСТРУКТИВНОГО УПОРЯДОЧЕНИЯ С «ВЕСОМ»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Куцак С.А.
ДОЗВІЛЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

Палійчук І.С.
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ МІНІАТЮРИ ДЛЯ ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В. КИРЕЙКА

МЕДИЧНІ НАУКИ

Андриянова О.Ю., Рыбалов О.В., Кулай О.А., Короленко И.А., Яценко П.И.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Білоклицька Г.Ф., Ковальова М.А.
ОЦІНКА ПРОГНОСТИИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ПОЛІМОРФІЗМА ГЕНА MMP-20 В ВИНИКНЕННІ НЕКАРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ НА ТЛІ ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

Білоклицька Г.Ф., Турянська Н.І.
ВПЛИВ СУКУПНОГО ПОСИЛЮЮЧОГО ЕФЕКТУ  ГЕНІВ KLK4 ТА ENAM  НА МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ЕРОЗІЙ ЗУБІВ НА ТЛІ ЗАХВОРЮВАНЬ ТКАНИН ПАРОДОНТУ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ.

Висоцька О.І., Виноградова Г.М., Мешкова О.М., Висоцький В.І., Бакуліна А.А.
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДІСТАНЦІЙНОГО ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОПОГИ З ПИТАНЬ ІНТЕГРОВАНОЇ ПРОТИДІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В УКРАЇНІ

Дейнека А.С., Дейнека А.С.
ЛІКУВАЛЬНІ ГОРИЗОНТИ ПРЯНОЩІВ

Кривошеєв Е.В., Павлов В.А., Настенко Є.А.
КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМА-ПАТОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ПО ФРАКТАЛЬНІЙ РОЗМІРНОСТІ БІНАРІЗОВАНОГО УЗ ЗОБРАЖЕННЯ

Скрипников П.М., Скрипнікова Т.П., Гуржій О.В., Хміль Т.А., Коломієць С.В.
МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЯК ФОРМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ

Бояджян Ю.Г., Романченко Н.В.
УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАЦЬКИМ ДОСВІДОМ У ЗАКЛАДАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Романченко Н.В., Соколовська Д.Д.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ FMCG

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Галатюк Ю.М., Галатюк Т.Ю.
ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ  УЧНІВ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Захарова Г.Б.
СУЧАСНІ РІЗНОВИДИ КОНТРОЛЮ НА ҐРУНТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ

Камчатна Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ-ДИЗАЙНЕРІВ  У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Ковальська Н.М., Богадьорова Л.М.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ КОУЧИНГУ

Ковтун Н.І.
ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Кореняк Н.В.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОЇ  СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Логутіна Н.В., Лебідь Л.П.
“BLACK AND WHITE” OF THE ONLINE LEARNING

Петрушова Н.В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Пономаренко А.М., Єгорова О.І., Назаренко О.В.
STEM-ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Раструба Т.В., Обруч О.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ІВЕНТ-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Сергіна С.В.
ВИКОРИСТАННЯ TELEGRAM В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У РАМКАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Тарасенко О.В.
СЕРВІСИ WEB 2.0  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Форостюк В.О.
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ  І СТУДЕНТІВ  – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Форостюк Т.В.
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Щербина-Яковлева О.Ю., Прокопович Р.К.
ОВОЛОДІННЯ МЕНЕДЖЕРОМ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ З ПРОПАГУВАННЯ ТВОРЧИХ РЕМЕСЕЛ

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Черних О.А.
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Чала І.В., Русак В.С.
ОСМОЛЯРНІСТЬ КРОВІ КОТІВ ЗА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Зачко В.І., Масі Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ЯК ФОРМИ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Hnatiuk Marharyta, Polishchuk Valentyna
EFFECT OF POTASSIUM PHOSPHATE ON BIOSYNTHETIC CAPACITY OF EREMOTHECIUM ASHBYI

Войтов Є.О., Павличенко А.В.
ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СТАН ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

Дзюба А.С., Павличенко А.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІДКРИТОЇ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Довбенко Т.О.
МІЖНАРОДНІ НОРМИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Коваленко О.С.
ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ  ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ МЕТОДОЛОГІЇ “ДЕРЕВ ВІДМОВ”

Кожара К.М., Настенко Є.А., Павлов В.А., Бабенко В.О.
АЛГОРИТМ САМООРГАНІЗАЦІЇ АНСАМБЛЮ У ВИРІШЕННІ ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ «НОРМА-ПАТОЛОГІЯ» НА ЗОБРАЖЕННЯХ УЗД ПЕЧІНКИ

Комаровська–Порохнявець О.З., Швед О.В., Губицька І.І., Лубенець В.І., Новіков В.П.
ОПТИМІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАУКОВОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ  ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

Марунич В.С., Харута В.С., Харута В.Л.
ПОГЛЯД НА ТРАНСПОРТНУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ  ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Павлов О.Г.
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРОДІВ ПРИ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОМУ ЛЕГУВАННІ

Пизинцали Л.В., Александровская Н.И., Россомаха Е.И., Шахов В.И.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК МИРОВОГО СУДОХОДСТВА

Писарчук О.О., Домків Т.С.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЙ ЗА СУКУПНІСТЮ ОЗНАК

Ткачук О.А., Ярута Я.В.
ДРЕНАЖНІ СИСТЕМИ ІНФІЛЬТРАЦІЙНИХ БАСЕЙНІВ ТА ЇХ ПАРАМЕТРИ

Чумак Л.І., Собчук А.О.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБПАЛЮВАННЯ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ З МЕТОЮ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Йопа Т.В.
ОСНОВИ ТЕХНІКИ ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Лебедєв С.І.
ПОБУДОВА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ФУТБОЛІСТІВ 10-12 РОКІВ З УРАХУВАННЯМ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Рибалко Л.М.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ У ЗВО

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Demkiv Y.M.
“THE CHRONICLES OF NARNIA” BY C.S. LEWIS –  FANTASY OR A LITERARY FAIRY TALE?

Rigus Daniella
THE USE OF IDIOMS (PHRASEOLOGISMS) IN AVIATION

Артемова Ю.І.
ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМИ-АНТРОПОНІМИ В РОМАНІ УЛАСА САМЧУКА «СОНЦЕ З ЗАХОДУ»

Галенко А.М., Степанова Г.А.
СТАН РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

Демченко В.М.
ФОНЕТИЧНІ Й ЛЕКСИЧНІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ  ЯК ВИКЛИК ДЕРЖАВНОСТІ

Конєва Т.М.
НАЦІОНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА СИСТЕМА ЯК СКЛАДОВА ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

Сапун К.В.
FEATURES OF JOURNAL ARTICLES AS A TYPE OF TEXTS IN THE TRANSLATION ASPECT

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Карпець Л.А., Шпанько Т.С.
ЛЮДИНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МОВЛЕННЄВИХ ПРАКТИК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Петленко І.В.
ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СУСПІЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Радионова Л.А., Радионова О.Н.
ПРАВО НА ГОРОД: ДИАЛЕКТИКА ЭМПИРИЧЕСКОГО И ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Кириєнко Є.О.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА  СИСТЕМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 15 мая 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. После проведения конференции в течение одной недели состоится публикация сборника тезисов докладов на странице конференции.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, все буквы большие, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.