III Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

15 апреля 2020 года состоялась III Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.


УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Економічні науки

Братченко Людмила Євгеніївна, Комарова Олена Олексіївна
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ – ЯК ОСНОВНА МЕТА ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Краснюк Максим Тарасович, Краснюк Світлана Олександрівна
FRAUD DETECTION IN THE BUSINESS  DATA AS AN IMPORTANT CORPORATE ANTI-CRISIS METHOD OF AUDIT

Пунтус Марія Олександрівна
ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Культурологія та мистецтвознавство

Кондрашевська Юлія Петрівна
ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Сухорукова Карина Сергіївна
РОЛЬ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ В ТЕАТРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ АКТОРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ

Медико-психологічні науки

Смольська Людмила Миколаївна
ЗДОРОВА СЕКСУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СПЕКТРІ ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Педагогічні науки

Варнавська Інна В’ячеславівна
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Довбня Людмила Еммануїлівна, Довбня Петро Іванович
СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (У СПІВАВТОРСТВІ)

Кириченко Віктор Вікторович, Лесіна Євгенія Вікторівна
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИНЦИПІВ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

Ковтун Наталія Ігорівна
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Литвин Андрій Федорович
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мох Юлія Андріївна, Сергіна Світлана Володимирівна
THE ROLE OF COMPREHENSION AND EXPRESSION SKILLS IN LANGUAGE LEARNING

Петрушова Наталія Вікторівна
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Рибенко Ірина Олександрівна
GOOGLE ФОРМИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Рідель Тетяна Миколаївна
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шокуров Олександр Володимирович
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЗА ТА ПРОТИ

Психологічні науки

Веретельникова Анастасія Сергіївна, Байєр Оксана Олександрівна
ЗВУКОВЕ НАПОВНЕННЯ РЕКЛАМИ ЯК ФАКТОР ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ

Виходцева Ольга Анатоліївна
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Дучимінська Тамара Іванівна, Хлівна Олександра Миколаївна, Клюйко Леся Федорівна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЖИТТЄВОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

Сорока Олена Михайлівна
ФАКТОРИ ДЕВІАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СУДНОВОДІЯ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО РЕЙСУ

Чевельча Тетяна Романівна, Молочко Ярослав Анатолійович
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТІВ З НАДМІРНИМ НАРЦИСИЗМОМ

Черних Олена Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ «ПОТОКУ» ТА САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Публічне управління та адміністрування

Ткачова Наталія Миколаївна, Казанська Олена Олександрівна
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДІЄВА ВІДПОВІДЬ СУЧАСНИМ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ

Сільськогосподарські науки

Ласло Оксана Олександрівна
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ БІОВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЯК ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Малюк Тетяна Валеріївна, Козлова Лілія Валентинівна
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Соціологічні науки

Болотіна Євгенія Валеріївна
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОНТОЛОГІЯ ФЕНОМЕНУ

Візниця Юрій Васильович
ПРОТИДІЯ ВИКОРИСТАННЮ ФЕЙКІВ У МЕДІА КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ДОСВІДІ РЕДАКЦІЇ РАДІО «СВОБОДА»)

Довбиш Наталія Євгенівна
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

Лобанова Алла Степанівна, Тарасова Ольга Андріївна, Петрухін Сергій Вікторович
МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ПЕРІОДИ ПАНДЕМІЙ: ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ

Технічні науки

Кирпичова Ірина Валентинівна, Березенко Катерина Сергіївна, Могутова  Валентина Федорівна, Афукова Наталія Олександрівна
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Павлов Олександр Григорович
РЕМОНТ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ

Філологічні науки

Гладуш Ірина Анатоліївна
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционный.

 

Условия участия в конференции

 1. До 15 апреля 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. После проведения конференции в течение одной недели состоится публикация сборника тезисов докладов на странице конференции.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 5 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, все буквы большие, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.