III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

15 Квітня 2020 року відбулась III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Економічні науки

Братченко Людмила Євгеніївна, Комарова Олена Олексіївна
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ПЕНСІОНЕРІВ – ЯК ОСНОВНА МЕТА ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Краснюк Максим Тарасович, Краснюк Світлана Олександрівна
FRAUD DETECTION IN THE BUSINESS  DATA AS AN IMPORTANT CORPORATE ANTI-CRISIS METHOD OF AUDIT

Пунтус Марія Олександрівна
ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Культурологія та мистецтвознавство

Кондрашевська Юлія Петрівна
ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Сухорукова Карина Сергіївна
РОЛЬ СЦЕНІЧНОЇ МОВИ В ТЕАТРАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ АКТОРІВ ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ

Медико-психологічні науки

Смольська Людмила Миколаївна
ЗДОРОВА СЕКСУАЛЬНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СПЕКТРІ ПСИХОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Педагогічні науки

Варнавська Інна В’ячеславівна
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГА НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Довбня Людмила Еммануїлівна, Довбня Петро Іванович
СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (У СПІВАВТОРСТВІ)

Кириченко Віктор Вікторович, Лесіна Євгенія Вікторівна
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРИНЦИПІВ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ

Ковтун Наталія Ігорівна
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Литвин Андрій Федорович
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мох Юлія Андріївна, Сергіна Світлана Володимирівна
THE ROLE OF COMPREHENSION AND EXPRESSION SKILLS IN LANGUAGE LEARNING

Петрушова Наталія Вікторівна
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЧИТАННЯ ІНШОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Рибенко Ірина Олександрівна
GOOGLE ФОРМИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Рідель Тетяна Миколаївна
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шокуров Олександр Володимирович
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЗА ТА ПРОТИ

Психологічні науки

Веретельникова Анастасія Сергіївна, Байєр Оксана Олександрівна
ЗВУКОВЕ НАПОВНЕННЯ РЕКЛАМИ ЯК ФАКТОР ЇЇ СПРИЙНЯТТЯ

Виходцева Ольга Анатоліївна
ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН ПСИХОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

Дучимінська Тамара Іванівна, Хлівна Олександра Миколаївна, Клюйко Леся Федорівна
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЖИТТЄВОЇ СТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

Сорока Олена Михайлівна
ФАКТОРИ ДЕВІАЦІЇ ПОВЕДІНКИ СУДНОВОДІЯ В УМОВАХ ДОВГОТРИВАЛОГО РЕЙСУ

Чевельча Тетяна Романівна, Молочко Ярослав Анатолійович
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТІВ З НАДМІРНИМ НАРЦИСИЗМОМ

Черних Олена Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ СТАНУ «ПОТОКУ» ТА САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Публічне управління та адміністрування

Ткачова Наталія Миколаївна, Казанська Олена Олександрівна
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ДІЄВА ВІДПОВІДЬ СУЧАСНИМ ГЛОБАЛЬНИМ ВИКЛИКАМ

Сільськогосподарські науки

Ласло Оксана Олександрівна
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ БІОВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ ЯК ОСНОВА ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Малюк Тетяна Валеріївна, Козлова Лілія Валентинівна
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Соціологічні науки

Болотіна Євгенія Валеріївна
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ОНТОЛОГІЯ ФЕНОМЕНУ

Візниця Юрій Васильович
ПРОТИДІЯ ВИКОРИСТАННЮ ФЕЙКІВ У МЕДІА КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ДОСВІДІ РЕДАКЦІЇ РАДІО “СВОБОДА”)

Довбиш Наталія Євгенівна
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ

Лобанова Алла Степанівна, Тарасова Ольга Андріївна, Петрухін Сергій Вікторович
МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ В ПЕРІОДИ ПАНДЕМІЙ: ВИКЛИКИ І ПРОБЛЕМИ

Технічні науки

Кирпичова Ірина Валентинівна, Березенко Катерина Сергіївна, Могутова  Валентина Федорівна, Афукова Наталія Олександрівна
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Павлов Олександр Григорович
РЕМОНТ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ

Філологічні науки

Гладуш Ірина Анатоліївна
ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 15 Квітня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез (для боротьби з псевдонауковістю та плагіатом, оргкомітет залишає за собою право відхилення доповідей), учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. За результатами конференції впродовж одного тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами обсягом до 5 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.
Для боротьби з псевдонауковістю та плагіатом, оргкомітет залишає за собою право відхилення доповідей.

Реєстрацію завершено.