II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

Конференція відбулася 10 Березня 2020 року.

Завантажити тези доповідей учасників конференції

 

 УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Ветеринарна медицина

Труба Ольга Олексіївна
ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІТА ТИПУ YERSINIA ENTEROCOLITICA У ДОМАШНІХ КОТІВ

 

Державне управління

Камінецький Віталій Вікторович
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Лелеченко Анжела Павлівна
ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 

Економічні науки

Рудич Алла Іванівна, Гулій Маргарита Євгеніївна
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рудич Алла Іванівна, Дерикаптан Оксана Володимирівна
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Рудич Алла Іванівна, Лобач Тетяна Сергіївна
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Педагогічні науки

Гоголь Наталія Валеріївна
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЯХ В. МАРАНЦМАНА

Могілей Ірина Владиславівна
ШЛЯХИ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рибальченко Анна Михайлівна
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАЦІЯ ЯК ПРОГРЕСИВНА ЗМІНА В ОСВІТІ

Сидоренко Тетяна Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Щербина Юлія Михайлівна
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

Публічне управління та адміністрування

Самойленко Олег Олегович       
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Сільськогосподарські науки

Ласло Оксана Олександрівна, Диченко Оксана Юріївна, Біленко Оксана Павлівна
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ

Семерня Олена Володимирівна, Калнагуз Олексій Миколайович
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЗА КРИТЕРІЯМИ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН В УМОВАХ КРИТОГО ПОЛІГОНУ СУМСЬКОГО НАУ

 

Соціологічні науки

Довбиш Наталія Євгенівна
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Сьомін Сергій Валерійович, Піх Наталія Степанівна
НОВІТНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ АГРЕГОВАНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ СТАНУ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Технічні науки

Свірса Володимир Ігорович, Накашидзе Лілія Валентинівна
BLOCKLESS TYPE OF ENERGY-ACTIVE FENCING

Казимиров Микита Андрійович
АНАЛІЗ ВІДЕОЗАПИСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯТОРІВ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ НА ЛАПАРОСКОПІЧНОМУ ТРЕНАЖЕРОВІ

Костін Денис Олександрович
НАВЧАЛЬНИЙ ФАНТОМ ОПОРУ ШКІРИ ЛЮДИНИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ

Мукосєєв Володимир Миколайович, Соколов Михайло Павлович
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ РАСЧЕТА СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ В УКРАИНЕ

Павлов Олександр Григорович, Рибенко Ірина Олександрівна
ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ГНІЗД ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

Педченко Назар Михайлович, Алсааді Ісса Алі Мохаммед, Педченко Лариса Олексіївна, Педченко Михайло Михайлович
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ МОРСЬКИХ РОДОВИЩ

 

Філологічні науки

Марченко Тетяна Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АСПІРАНТАМИ З КНР

Хортюк Діана Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІРОНІЇ

 

Хімічні науки

Кондратюк Наталія В’ячеславівна, Супруненко Катерина Євгенівна, Малецький Максим Володимирович
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONSUMPTION OF GREEN COFFEE AND PINEAPPLE EXTRACTS

 

Юридичні науки

Буждиганчук Євдокія Юріївна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

 

Лебединська Ольга Юріївна, Малекі Ольга Анатоліївна
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

 

 

Запрошуємо вчених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та всіх охочих прийняти участь у II Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути», що присвячена розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.

За результатами конференції всім учасникам буде надіслано в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програму конференції та збірник тез доповідей, який також буде опубліковано на цій сторінці.

Тематика конференції охоплює (але не обмежується) наступні напрями:

 • фізико-математичні науки
 • хімічні науки
 • біологічні науки
 • геологічні науки
 • технічні науки
 • сільськогосподарські науки
 • історичні науки
 • економічні науки
 • філософські науки
 • філологічні науки
 • юридичні науки
 • педагогічні науки
 • медичні науки
 • психологічні науки
 • військові науки
 • соціологічні науки

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

Організаційний внесок для участі у конференції складає 100 грн. (5 дол. США для іноземних учасників).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. До 10 Березня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж двох тижнів відбудеться розсилання матеріалів конференції учасникам та публікація збірника тез доповідей на цій сторінці конференції.

Загальні вимоги до оформлення:

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами обсягом до 5 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді:

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (10.03.2020)

Реєстрацію завершено