II Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

Конференция состоялась 10 марта 2020 года.

Скачать тезисы докладов участников конференции

 


УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Ветеринарная медицина

Труба Ольга Олексіївна
ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІТА ТИПУ YERSINIA ENTEROCOLITICA У ДОМАШНІХ КОТІВ

 

Государственное управление

Камінецький Віталій Вікторович
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Лелеченко Анжела Павлівна
ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 

Экономические науки

Рудич Алла Іванівна, Гулій Маргарита Євгеніївна
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Рудич Алла Іванівна, Дерикаптан Оксана Володимирівна
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Рудич Алла Іванівна, Лобач Тетяна Сергіївна
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Педагогические науки

Гоголь Наталія Валеріївна
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЯХ В. МАРАНЦМАНА

Могілей Ірина Владиславівна
ШЛЯХИ ПОЛІХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Рибальченко Анна Михайлівна
ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАЦІЯ ЯК ПРОГРЕСИВНА ЗМІНА В ОСВІТІ

Сидоренко Тетяна Володимирівна
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Щербина Юлія Михайлівна
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

Публичное управление и администрирование

Самойленко Олег Олегович       
ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Сельскохозяйственные науки

Ласло Оксана Олександрівна, Диченко Оксана Юріївна, Біленко Оксана Павлівна
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА АГРОЭКОСИСТЕМЫ

Семерня Олена Володимирівна, Калнагуз Олексій Миколайович
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЗА КРИТЕРІЯМИ БЕЗПЕКИ МОБІЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН В УМОВАХ КРИТОГО ПОЛІГОНУ СУМСЬКОГО НАУ

 

Социологические науки

Довбиш Наталія Євгенівна
ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Сьомін Сергій Валерійович, Піх Наталія Степанівна
НОВІТНІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗРОБКИ АГРЕГОВАНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ СТАНУ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Технические науки

Свірса Володимир Ігорович, Накашидзе Лілія Валентинівна
BLOCKLESS TYPE OF ENERGY-ACTIVE FENCING

Казимиров Микита Андрійович
АНАЛІЗ ВІДЕОЗАПИСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯТОРІВ ПІД ЧАС ТЕСТУВАННЯ НА ЛАПАРОСКОПІЧНОМУ ТРЕНАЖЕРОВІ

Костін Денис Олександрович
НАВЧАЛЬНИЙ ФАНТОМ ОПОРУ ШКІРИ ЛЮДИНИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИСТРОЇВ НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ ТЕРАПІЇ

Мукосєєв Володимир Миколайович, Соколов Михайло Павлович
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ РАСЧЕТА СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ В УКРАИНЕ

Павлов Олександр Григорович, Рибенко Ірина Олександрівна
ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ГНІЗД ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

Педченко Назар Михайлович, Алсааді Ісса Алі Мохаммед, Педченко Лариса Олексіївна, Педченко Михайло Михайлович
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ МОРСЬКИХ РОДОВИЩ

 

Филологические науки

Марченко Тетяна Анатоліївна
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АСПІРАНТАМИ З КНР

Хортюк Діана Олександрівна
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІРОНІЇ

 

Химические науки

Кондратюк Наталія В’ячеславівна, Супруненко Катерина Євгенівна, Малецький Максим Володимирович
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONSUMPTION OF GREEN COFFEE AND PINEAPPLE EXTRACTS

 

Юридические науки

Буждиганчук Євдокія Юріївна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

 

Лебединська Ольга Юріївна, Малекі Ольга Анатоліївна
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

 

 

Приглашаем ученых, научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, студентов и всех желающих принять участие в II Международной научно-практической интернет-конференции «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты», посвященной развитию и интеграции науки, образования и производства.

Конференция состоится 10 марта 2020 года.

По результатам конференции всем участникам будет отправлено в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программу конференции и сборник тезисов докладов, который также будет опубликован на этой странице.

Тематика конференции охватывает (но не ограничивается) следующие направления:

 • физико-математические науки
 • химические науки
 • биологические науки
 • геологические науки
 • технические науки
 • сельскохозяйственные науки
 • исторические науки
 • экономические науки
 • философские науки
 • филологические науки
 • юридические науки
 • педагогические науки
 • медицинские науки
 • психологические науки
 • военные науки
 • социологические науки

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционный.

Организационный взнос для участия в конференции составляет 100 грн. (5 долл. США для иностранных участников).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

 1. До 10 марта 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почтуconference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. После проведения конференции в течение двух недель состоится рассылка материалов конференции участникам и публикация сборника тезисов докладов на этой странице конференции.

Общие требования к оформлению:

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 5 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов:

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, все буквы большие, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (10.03.2020)

Регистрация завершена