VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

01 июля 2020 года состоялась VI Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г.. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Економічні науки

Ємець О.І., Іващишин О.І., Феденчук Я.М.

Трансформація інфраструктури малого і середнього бізнесу під впливом COVID-19

Журавська Н.Є., Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.

Адаптації до змін при плануванні управлінням природоохоронною діяльністю

Кльоба Л.Г., Добош Н.М., Гримак А.А.

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА БАНКУ

Ліщинський І.О.

Сталий розвиток в урбаністичних центрах: моделі компактного, «повсюдного» та екологічного міста

Масленнікова В.В.

Консервація деградованих і малопродуктивних ґрунтів орних земель і її роль у створенні екологічностійких агроладшафтів

Романова О.В., Кудлай А.В.

До питання ВДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Романченко Н.В., Кузнєцова К.В.

Управління продуктовим портфелем компаній  на ринку фешн-ритейлу

Ткач Д.К.

Діяльність українського енергетичного ринку в умовах виходу на зовнішні ринки — шляхи покращання

Медичні науки

Кібішаурі М.В.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО ФОТОПРОТОКОЛУ В АМБУЛАТОРНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

Сухан В.С.

НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Педагогічні науки

Бакуліна Н.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ОНЛАЙН ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ «ПОТРЕБИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ У ЗЗСО УКРАЇНИ»

Бесараб О.М.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (З ПРАКТИЧНОГО  ДОСВІДУ КАРАНТИННИХ РЕАЛІЙ)

Ковальчук І.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Матвієнко С.І., Дорош А.М.

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ДОШКІЛЬНИКА У ПОБУТІ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Пащенко І.М.

Використання комп’ютерних технологій   для вивчення «Інженерної графіки»

Шишова І.О.

Ортобіоз особистості майбутнього фахівця  спеціальної освіти

Технічні науки

Гондлях О.В., Горобчук В.М., Горобчук Я.М.

Числове моделювання поведінки потоку полімерних  гранул та деформаційні властивості полімерних гранул

Туровська Г.І.

ПРОБЛЕМА СТРЕСУ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Філологічні науки

Liudmyla Shevchenko

Conceptual structure of poetic text in  linguocognitive coverage

Арешенкова-Левченко О.Ю.

Реклама як специфічна форма комунікативного акту

Чаєнкова О.К.

Терміни у будівельній галузі

Хімічні науки

Неміш А., Курта С.А.

Удосконалення технології синтезу  та властивостей піноізолу

Юридичні науки

Tsmots U.O.

SOME QUESTIONS OF AXIOLOGY OF LEGAL PRACTICE

Анталовці О.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ПРАВ  ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ

Носенко М.А.

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ,  ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ

Чалик Ю.С.

Крадіжка, як найпоширеніший вид злочинності

Юдін В.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 01 июля 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 01.07.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос для коллектива до 3 участников (включительно) составляет 150 грн за доклад, для 4 участников — 200 грн, для 5 участников — 250 грн.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. По результатам конференции 3 июля всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • При использовании таблиц необходимо указывать под ними нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (табл. 1.) и название, выравнивая по центру. Размер шрифта в таблицах — 14 или 12, интервал — 1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Регистрация завершена.