VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

01 Липня 2020 року відбулась VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Економічні науки

Ємець О.І., Іващишин О.І., Феденчук Я.М.

Трансформація інфраструктури малого і середнього бізнесу під впливом COVID-19

Журавська Н.Є., Бєлова А.І., Кочедикова А.Є.

Адаптації до змін при плануванні управлінням природоохоронною діяльністю

Кльоба Л.Г., Добош Н.М., Гримак А.А.

ВПРОВАДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА БАНКУ

Ліщинський І.О.

Сталий розвиток в урбаністичних центрах: моделі компактного, «повсюдного» та екологічного міста

Масленнікова В.В.

Консервація деградованих і малопродуктивних ґрунтів орних земель і її роль у створенні екологічностійких агроладшафтів

Романова О.В., Кудлай А.В.

До питання ВДОСКОНАЛЕННЯ  ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Романченко Н.В., Кузнєцова К.В.

Управління продуктовим портфелем компаній  на ринку фешн-ритейлу

Ткач Д.К.

Діяльність українського енергетичного ринку в умовах виходу на зовнішні ринки – шляхи покращання

Медичні науки

Кібішаурі М.В.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВОГО ФОТОПРОТОКОЛУ В АМБУЛАТОРНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

Сухан В.С.

НЕБУЛАЙЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ІНГАЛЯЦІЙНОЇ АЕРОЗОЛЬТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Педагогічні науки

Бакуліна Н.В.

РЕЗУЛЬТАТИ ОНЛАЙН ОПИТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ «ПОТРЕБИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ У ЗЗСО УКРАЇНИ»

Бесараб О.М.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (З ПРАКТИЧНОГО  ДОСВІДУ КАРАНТИННИХ РЕАЛІЙ)

Ковальчук І.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Матвієнко С.І., Дорош А.М.

БЕЗПЕЧНА ПОВЕДІНКА ДОШКІЛЬНИКА У ПОБУТІ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЙОГО СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Пащенко І.М.

Використання комп’ютерних технологій   для вивчення «Інженерної графіки»

Шишова І.О.

Ортобіоз особистості майбутнього фахівця  спеціальної освіти

Технічні науки

Гондлях О.В., Горобчук В.М., Горобчук Я.М.

Числове моделювання поведінки потоку полімерних  гранул та деформаційні властивості полімерних гранул

Туровська Г.І.

ПРОБЛЕМА СТРЕСУ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Філологічні науки

Liudmyla Shevchenko

Conceptual structure of poetic text in  linguocognitive coverage

Арешенкова-Левченко О.Ю.

Реклама як специфічна форма комунікативного акту

Чаєнкова О.К.

Терміни у будівельній галузі

Хімічні науки

Неміш А., Курта С.А.

Удосконалення технології синтезу  та властивостей піноізолу

Юридичні науки

Tsmots U.O.

SOME QUESTIONS OF AXIOLOGY OF LEGAL PRACTICE

Анталовці О.В.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ПРАВ  ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ

Носенко М.А.

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ,  ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ

Чалик Ю.С.

Крадіжка, як найпоширеніший вид злочинності

Юдін В.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 01 Липня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 01.07.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок для колективу до 3 учасників (включно) складає 150 грн за доповідь, для 4 учасників – 200 грн, для 5 учасників – 250 грн.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. За результатами конференції 3 липня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Реєстрацію завершено.