VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

21 Серпня 2020 року відбулась VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Економічні науки

Лебединська О.І., Волченко А.О.,

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ДОСТАВКИ

Медичні науки

Клітинська О.В., Зорівчак Т.І.

Диференціювання методів лікування гострих форм пульпітів тимчасових зубів

Педагогічні науки

Богдадюк М.В.

Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців народних художніх промислів у ПТНЗ Західної України

Габ А.І., Малишев В.В., Сакада В.М.

Заходи для подальшого розвитку науки в сучасному університеті

Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Черепаха О.І.

Фінансові джерела для здійснення наукових досліджень в університетах

П’ятницька-Позднякова І.С.

Музичне мовлення як інтонаційний маркер художньої культури: пропедевтичний аспект

Піскурська Г.В.

МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯКІСТЮ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Ручко Л.М.

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Усик О.Ф.

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Хаустова Д.А.

Смарт-задания – новый формат заданий по литературе

Шахнін Д.Б., Малишев В.В., Назаренко Р.В.

Інтелектуальний капітал – головний ресурс нової наукоємної економіки

Шехавцова С.О.

Особливості лінгвокультурної підготовки майбутнього менеджера у сучасному освітньому просторі

Буяк П.С.

Психология цвета в маркетинге и рекламе

Станкевич К.О.

Мотивация учебной деятельности  и профессионально-мотивационные установки студентов технического вуза

Федик О.В.

ЛЮБОВ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Черних О.А.

Features of individual religiosity  of elderly people

Технічні науки

Дунаев М.Е., Зайцев К.С.

Особенности анализа больших данных в реальном времени

Тарасенко Т.В.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ СОСТАВОВ ВО ВНУТРЕННЕМ СУДОХОДСТВЕ

Ханько А.В.

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Шорохов М.М., Суворін О.В., Ожередова М.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС ХІМІЧНОГО ОСАДЖЕННЯ ОСНОВНИХ СОЛЕЙ ХРОМУ (VI) З ВІДПРАЦЬОВАНИХ ХРОМ(VI) ВМІСНИХ РОЗЧИНІВ

Філологічні науки

Есманова А.В., Дегтярьова Л.І.

Формування іншомовної компетенції учнів на основі фабульних текстів

Камінська М.О.

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови професійного спрямування через ігрові форми  навчальної діяльності

Петрова Н.Е., Чан Динь Ньят Хань

Профессиональный дискурс программиста

Юридичні науки

Самотошенкова К.А.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛЫХ ДОМОВ И КВАРТИР

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 21 Серпня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 21.08.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок для колективу до 3 учасників (включно) складає 150 грн за доповідь, для 4 учасників – 200 грн, для 5 учасників – 250 грн.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Реєстрацію завершено.