V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

03 Червня 2020 року відбулась V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА НАПРЯМКАМИ

Біологічні науки

Мінченко Ж.М., Дмитренко О.О., Любарець Т.Ф., Шляхтиченко Т.Ю.

Характеристика поширеності гаплотипових сполучень і ізольованих генів головного комплексу гістосумісності у жителів Центрального гено-географічного регіону України порівняно з HLA структурою населення європейських країн

Гуманітарні науки

Веремчук О.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Економічні науки

Гут Л.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ  ЦІН НА ТОВАРИ НА ОСНОВІ ЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ

Єременко О.А., Баталова О.А.

Економіка України в умовах протиепідемічних заходів

Зозуляк М.М.

Рейтинг інноваційності вітчизняної економіки

Кравець Д.В., Тараненко В.Є.

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО-ТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ

Лозовський О.М., Соловей Ю.

БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мищишин О.Л., Козик В.В., Завербний А.С., Павелчак Т.І., Завербний С.А.

Транскордонні кластери Литви

Приведа Р.Б.

Європейське об’єднання територіального співробітництва як одна з форм транскордонного співробітництва в Україні

Решетілова Т.Б., Пілова К.П.

ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ  ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

Рошко С.М., Феделеш М.В.

Економічна дипломатія  Китаю в умовах реалізації проєкту «Один пояс  – один шлях»

Історичні науки

Курильчук Н.Л.

Конструювання «радянського села» в Олевському прикордонні: історіографічний дискурс

Кучина Н.І., Максімова А.П.

Вклад дослідників дорадянського періоду у розвиток музейної діяльності на Рівненщині

Мирончук О.А.

Александер Ліпер – засновник коледжної моделі Мельбурнського університету

Сушко В.А.

Народна кухня в сучасному світі

Шиманський Є.Ю.

Вищі земські урядники Чернігівського воєводства (у вигнанні) в 1696-1763 рр. – перспективи вивчення

Комп’ютерні науки

Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.

РОЗРОБКА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВАРІАБЕЛЬНІСТЮ ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМ «РОЗУМНИЙ ДІМ»

Медичні науки

Sydorko I.I., Baitsar R.I.

VALIDATION AND VERIFICATION OF MEASUREMENTS IN CLINICAL AND DIAGNOSTIC LABORATORY

Личман В.О., Аветіков Д.С.

Біохімічні обгрунтування застосування кріоекстракту плаценти в комплексному лікуванні флегмон  щелепно – лицевої локалізації

Скікевич М.Г., Волошина Л.І.

РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ СТУДЕНТІВ-СТОМАТОЛОГІВ СТАРШИХ КУРСІВ

Торопов О.А., Аветіков Д.С., Стебловський Д.В.

Гістотопографічне обгрунтування доцільності застосування кріоконсервованої плаценти на інтро та післяопераціному етапі профілактики патологічних рубців голови та шиї

Культура і мистецтво

Puhachova Anna, Roienko Liudmyla

Is graphic design art or science?

Servetnyk Oksana

Stabilized moss for the interior design

Карпенко О.В.

БАРОКО В АВАНГАРДІ

Педагогічні науки

Gudkova Nataliia

STRATEGIES FOR EFFECTIVE COMPUTER-SUPPORTED COLLABORATIVE LEARNING

Halezhenko V.H., Nazarenko O.V.

Telegram as Innovative Way of  Teaching and Studying English

Бакуліна Н.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ

Брага Л.В.

ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ

Бухальська С.Є., Голобош Г.В., Онищук Т.Д.

Особистісно зорієнтоване навчання здобувачів медичної і фармацевтичної освіти в процесі вивчення біології та хімії

Давидова М.О.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ

Завіруха Л.А.

Методи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва

Майструк Т.С.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  В АВТОРСЬКИХ ШКОЛАХ

Марченко Г.В.

Дидактична роль Інтернету як засобу масової інформації

Масур Г.С.

Вплив дистанційного навчання на якість  навчальних перекладів

Останіна Н.С.

Актуальні проблеми стратегії розвитку клубної роботи з учнівською молоддю в системі позашкільної освіти

Пінчук І.О.

Концепція формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Процишина О.Ю.

МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МИСТЕЦЬКОЇ ШКОЛИ

Тимченко М.Ю.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНЕРА У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ

Ткач Д.І.

Дистанційне навчання в Університеті «КРОК» під час карантину

Форостюк В.О., Форостюк Т.В.

РОЗВИВАЄМО ІНТЕРЕС ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шевченко В.М.

Особливості та неоднозначність сформованих компетентнісних моделей у визначенні  результатів навчання

Ярошенко О.М.

Багатозначність поняття «музична драматургія»

Політичні науки. Публічне управління.

Жекало Г.І.

Концептуальні засади осмислення електронного урядування

Магамадова С.В., Заднєпровська Г.І.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Цеховалова А.О.

Причини міжнародної ізоляції Лівії напередодні «Арабської весни».

Психологічні науки

Свинаренко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ IT-ФАХІВЦІВ

Феленюк А.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шулюк Н.І.

КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ

Сільськогосподарські науки

Соболь О.М.

Використання різних типів годівлі собак у зв’язку з їх розміром та породною належністю

Соціологічні науки

Vorhach Daryna

THE PROBLEM OF SOCIAL INEQUALITY IN SOCIETY: CAUSES AND CONSEQUENCES

Технічні науки

Ostapenko Olena

An object-oriented approach to graph representation using an inheritance mechanism

Гриців О.Б., Регуш А.Я., Жук В.М.

Шляхи підвищення ефективності роботи охолоджувальних пристроїв об’єктів енергетики

Дорож О.А., Ковальчук В.И., Козлов И.Л., Георгиева А.Е., Ковальчук Е.С.

Эффективность систем концентрирования жидких радиоактивных отходов АЭС

Жовтобрюх Ю.А., Філатов С.В.,

Дослідження напружень ,що виникать у циліндро-поршневій групі  двигунів внутрішнього згорання

 

Жук В.М., Мисак І.В., Мисак П.В.

ГІДРОГРАФИ ДОЩОВОГО СТОКУ ЗА МОДИФІКОВАНИМ ТРИВИМІРНИМ СЕКТОРНИМ МЕТОДОМ ДЛЯ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ МІСТА ЛЬВОВА

Калинина Г.П., Загоруй Л.П., Роль Н.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНУЛИНА В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ

Начовний І.І., Томіна А.-М.В., Макаров В.С.

Вплив гібридного наповнювача на експлуатаційні характеристики політетрафторетилену

Побіженко І.О., Фокін Д.Є.

CRM системи

Тепла Т.Л., Дурягіна З.А., Плешаков Е.І., Кулик В.В., Тростянчин А.М.

Сталий розвиток у матеріалознавстві та металургії

Фем’як Я.М.

Дослідження впливу параметрів кавітаційно-пульсаційних навантажень на їх спектральні характеристики

Філологічні науки

Лученко В.

Характеристика принципів фізичності та інтергації у методиці формування іншомовної фонетичної компетенції англомовного фонетиста сучасності А.Андерхіла

Павлюк А.В.

On the semantics of prepositions and prepositional phrases of modern Norwegian

Півень Н.М.

Михайло Старицький: шлях до поезії через поетичні переклади

Таран С.В.

Приемы адаптации художественных текстов для домашнего чтения при обучении РКИ

Чубань Т.В., Кардаш Л.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ  У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Юридичні науки

Бесага І.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗНАЧУЩОСТІ ЗАЯВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ДО МОМЕНТУ ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ

Ілюшик О.М., Дроб’язго А.Я.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ ПЕРЕД СОТ

 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 03 Червня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 03.06.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску. Організаційний внесок для участі у конференції складає 150 грн (7 дол. США для іноземних учасників).
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. За результатами конференції до 7 червня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Реєстрацію завершено.