I Международная научно-практическая интернет-конференция «Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2020»

23 декабря 2020 года состоялась I Международная научно-практическая интернет-конференция «Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2020» (г. Киев).

Конференция посвящена подведению итогов 2020 года и определению перспективных направлений развития науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Происходит процесс присвоения ISSN.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИе

Бавбель Е.И., Анискевич А.С., Воскресениский А.А., Бондарев В.Н.

Применение САПР в проектировании модуля радиотелеметрии БПЛА

Лемза А.В., Бобков В.Д., Жораєв Т.Ю.

Елементи технічного зору  для розпізнавання основних примітивів об’єктів

Аграрные науки и ПРОДОВОЛЬСТВИе

Samadashvili Tsotne, Chkhutiashvili Gulnari

New variety of oats Argo and its biological and economic indicators

Король-Безпала Л.П., Мерзлов С.В., Король А.П., Безпалий І.Ф.

Встановлення оптимальних температурних режимів на збереження та розвиток личинокChironomus

Опанасенко В.П., Єлісєєв О.Г., Галай В.М.

ЗАСТОСУВАННЯ М’ЯКИХ РЕЗЕРВУАРІВ  У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Власенко Т.В.

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ З ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З БОКУ ІНВЕСТОРА НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІЙ СТАДІЇ

Воргач А.А.

Архітектура деконструктивізму:  історія, значення, контекст і вплив

Дудорга В.А., Козунова О.В.

Расчет дорожных плит на искусственном основании

Коломієць С.М.

геодезичні роботи з використанням БПЛА

ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ

Загоруй Л.П., Калинина Г.П., Мазур Т.Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗЕЛЕНИ  В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Minich M.I.,Petrova E.M.,Spitsyn A.A.

METHOD OF PROCESSING USED FEEDSTOCK OF THE EXTRACTION OF ECHINACEA PURPUREA

ВОЕННЫЕ НАУКИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Deák József

Правоохранительная наука в системе Венгерской Академии Наук, и в системе Российской Академии Наук

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Березінська О.В.

Контемпляція як процес і результат

Бесчастнова Н.В., Сухих О.В.

Тенденции и проблемы  современной банковской системы в России

Бесчастнова Н.В., Яковлева Т.А.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Воловенко І.В., Біденко Є.В.

СТРУКТУРА ТА СПЕЦИФІКА МЕТАКОМЕНТАРІВ  У ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Дедик О.П.

Вопросы профессионального воспитания на занятиях по иностранному языку в вузе

Денисюк В.І.

Поділля і Волинь у відносинах Польського королівства та Великого князівства Литовського за правління Казимира Ягайловича (1447–1492 рр.)

Жамолов Давронбек Бахтиёр оглы

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  И ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Захарова К.С., Захарова О.С.

Роль юридичного перекладу в сучасних правових реаліях України

Кравченко М.В.

Мовностилістичні засоби вираження часових відношень в оповіданнях українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття для дітей

Кравченко О.П.

ПОВАГА ЯК КЛЮЧОВА ЦІННІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Магданова А.Е.

Экономическое обеспечение  особой экономической зоны «АЛГА»

Мохначева О.В.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ  В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ РОМАНЕ  («Постижение» М. Этвуд)

Рожкова К.Ю.

Фразеологія як джерело гендерних стереотипів

Садовская Е.Ю.

Особенности трансляции ценностей в американском межпоколенческом дискурсе

Сукенніков О.В.

ОБРАЗ НАДЛЮДИНИ ЯК ПРОТИСТАВЛЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Воскресенский А.А., Бондарев В.Н.

Анализ эффективности САПР для моделирования тепловых процессов в печатных платах

Киндрук Н.Н., Пискун Г.А.

Разработка алгоритма расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Журналистика

Зірка Д.О.

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА МЕДІАТИЗАЦІЯ: НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бузов А.В.

Програмні рішення для прогнозування результатів  на трейдингових біржах

Буценко М.О., Афанасьєва І.В.

Нейромережевий підхід для автоматичного підбору комплексу відновлюючих вправ під час травм з урахуванням стану серцево-судинної системи людини

Івашкевич О.В.

Трансформація бібліотек України в умовах цифровізації

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Воргач Д.А.

Краса тіла в естетичному ідеалі доби Відродження

Горбул Т.О.

Сучасні культурні практики в рекламі на прикладі кейсів рекламної агенції Superheroes.ua

Зайцева В.І.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Ометюх Юлія

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ  В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Позняк В.І.

Вистава Львівського академічного театру  ім. Леся Курбаса «Благодарний Еродій»:  до історії питання

Сегеда Т.Ю., Середа Н.Б.

ВПЛИВ ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ СЮРРЕАЛІЗМ  НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ФОТОГРАФІЇ

Толочко Р.М., Занозовська І.О.

МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ЛЕоНТОВИЧ, ЙОГО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНИХ ДІТЕЙ

МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА

Bielukha O.S., Stroieva V.O.

Research of applied problems  of multicriteria optimization

Магас О.С.

Застосування апарату обернених задач до ідентифікації систем, що описуються рівняннями Кармана

механическая инженерия

Бекетов О.В., Лаухін Д.В., Слупська Ю.С., Ротт Н.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ  НИЗЬКОВУГЛИЦЕВИХ МІКРОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ

Затилюк Г.А.

Модель Кулона-Мора з коригованими параметрами  при дослідженні осідань основ

Соколовский В.А., Шаталова В.В.

Крепёжная система нагрузочного экзоскелета предназначенного для уменьшения периода реабилитации больного после утраты мышечной массы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Лікарчук Д.С.

Становлення інституту медіації

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА

Джураев Д.У., Жураева М.У.

ЗНАЧЕНИЕ НОВОМЕТОДНЫХ ШКОЛ В РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНА  (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Довгань Н.Ю.

Технологія проектування позааудиторної фізкультурно-оздоровчої  рекреаційної діяльності зі здобувачами вищої освіти.

Древняк Л.П., Беззуб В.О.

Аутизм: причини, прояви, терапія, роль сім’ї

Иваненко Д.О., Иваненко И.Ю.

Применение современных педагогических технологий: из опыта учителя-практика

Ильясова Р.М., Сиренко Ю.В.

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  В СОВРЕМЕННОМ БАШКОРТОСТАНЕ

Ковальчук І.В.

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ  КОМП’ЮТЕРНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Куліненко Л.Б.

Визначення показників поліфункціональності професійної діяльності майбутніх фахівців технологічної галузі

Мазуренко Ю.А.

Концепт «комунікація»  у системі педагогічних досліджень

Миронченко С.І.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Мошковський О.М.

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ  НА РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сеньків Н.М., Ходаківська В.П.

Дистанційне навчання  як важлива складова освітнього процесу

Хайдарова Ф.Т., Сиренко Ю.В.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ  В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шовковая З.В., Сенюк И.В., Шовковая О.В., Красильникова О. А.

Особенности преподавания и взаимосвязь фундаментальных дисциплин  биологическая и аналитическая химия  со специальной дисциплиной  лекарственная и аналитическая токсикология

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Брухно Р.П., Брухно О.М., Зінченко Т.О., Таран Н.В., Марченко М.Л.

РОЛЬ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ФОРМУВАННІ УМОВ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Клитинская О.В., Гурандо В.Р., Стишковський А.В., Шетеля В. В.

Эссенциальный макроелемент магний и его роль  в поддержании здоровья

Клітинська О.В., Зорівчак Т.І.

АНТИСЕПТИЧНА ОБРОБКА КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ  – ОДИН З ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Крот А.Ф.

Особенности суточной ритмики врачей в связи с занятостью работой в ночное время

Плиско Г.А., Каршин А.В.

Оценка выраженности гепатопротекторного действия производного мексидола при экспериментальной неалкогольной жировой болезни печени

Сахарова Т.С., Безугла Н.П.

Актуалізація фармацевтичної опіки  при профілактиці та симптоматичному лікуванні «комп’ютерного синдрому»

Черняк В.А. та ін.

Теорія і практика застосування високочастотної електрозварки і лазера в хірургії

Шубина С.Н.

Актуальность применения патопсихологического исследования у больных нервной анорексией и шизофренией

Право

Коновальчук І.С.

ЗАВДАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ  У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Сигаева Т.А.

Право собственности на приватизированное жилое помещение в Республике Беларусь

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН»  С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Остряніна І.Л.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

СОЦИАЛЬНЫЕ И Поведенческие науки

Дембинскайте В.С.

ПАССИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ETF-ФОНДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ В ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Круглова Л.Э., Кормишов А.Ю., Круглова М.С.

Современное маркетинговое продвижение учреждений культуры на примере мемориального музея

Транспорт

Мітін Ю.О.

ЗІТКНЕННЯ СУДЕН І ЇХ ПРИЧИНИ

УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Боліла С.Ю.

Маркетингові аспекти  підвищення результативності малого аграрного бізнесу

Кузьменко С.В., Журенко Д.В.

Перспективи розширення експортних можливостей України на світовому ринку цукру

Ющенко Н.Л.

стримуючі чинники та основні напрями Розвитку комунальної теплоенергетики в умовах реформи децентралізації в Україні

ХИМИЧЕСКАЯ И биоинженерия

Занин А.А., Тарасова Н.П., Кривобородов Е.Г., Паскал Е.П.

Синтез полиакриламида с использованием элементной серы и ионных жидкостей

Караваева Л.И., Глазова Н.В.

Стабилизация гидролитических ферментов из поджелудочной железы северного оленя с целью разработки сорбционно- хроматографического  метода выделения и очистки

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 23 декабря 2020 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 23.12.2020
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
  Для участников, которые в течение года принимали участие в мероприятиях научной платформы, взнос составляет 100 грн или 5 долл. США. (в поле «Комментарий» регистрационной формы или в письме необходимо указать мероприятие, в котором принимали участие).
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. 28 декабря 2020 материалы конференции будут опубликованы и разосланы участникам: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (препринт, а после присвоения ISSN — окончательная публикация).

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Достижения и перспективы науки, образования и производства: 2020»
(23.12.2020)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: