I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020»

23 Грудня 2020 року відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва: 2020» (м. Київ).

Конференція присвячена підбиттю підсумків 2020 року та визначенню перспективних напрямів розвитку науки, освіти та виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2710-1002)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2710-1002 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

Автоматизація та приладобудування

Бавбель Е.И., Анискевич А.С., Воскресениский А.А., Бондарев В.Н.

Применение САПР в проектировании модуля радиотелеметрии БПЛА

Лемза А.В., Бобков В.Д., Жораєв Т.Ю.

Елементи технічного зору  для розпізнавання основних примітивів об’єктів

Аграрні науки та продовольство

Samadashvili Tsotne, Chkhutiashvili Gulnari

New variety of oats Argo and its biological and economic indicators

Король-Безпала Л.П., Мерзлов С.В., Король А.П., Безпалий І.Ф.

Встановлення оптимальних температурних режимів на збереження та розвиток личинокChironomus

Опанасенко В.П., Єлісєєв О.Г., Галай В.М.

ЗАСТОСУВАННЯ М’ЯКИХ РЕЗЕРВУАРІВ  У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Архітектура та будівництво

Власенко Т.В.

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ З ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З БОКУ ІНВЕСТОРА НА ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІЙ СТАДІЇ

Воргач А.А.

Архітектура деконструктивізму:  історія, значення, контекст і вплив

Дудорга В.А., Козунова О.В.

Расчет дорожных плит на искусственном основании

Коломієць С.М.

геодезичні роботи з використанням БПЛА

Виробництво та технології

Загоруй Л.П., Калинина Г.П., Мазур Т.Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЗЕЛЕНИ  В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Minich M.I.,Petrova E.M.,Spitsyn A.A.

METHOD OF PROCESSING USED FEEDSTOCK OF THE EXTRACTION OF ECHINACEA PURPUREA

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Deák József

Правоохранительная наука в системе Венгерской Академии Наук, и в системе Российской Академии Наук

Гуманітарні науки

Березінська О.В.

Контемпляція як процес і результат

Бесчастнова Н.В., Сухих О.В.

Тенденции и проблемы  современной банковской системы в России

Бесчастнова Н.В., Яковлева Т.А.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Воловенко І.В., Біденко Є.В.

СТРУКТУРА ТА СПЕЦИФІКА МЕТАКОМЕНТАРІВ  У ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Дедик О.П.

Вопросы профессионального воспитания на занятиях по иностранному языку в вузе

Денисюк В.І.

Поділля і Волинь у відносинах Польського королівства та Великого князівства Литовського за правління Казимира Ягайловича (1447–1492 рр.)

Жамолов Давронбек Бахтиёр оглы

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  И ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Захарова К.С., Захарова О.С.

Роль юридичного перекладу в сучасних правових реаліях України

Кравченко М.В.

Мовностилістичні засоби вираження часових відношень в оповіданнях українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття для дітей

Кравченко О.П.

ПОВАГА ЯК КЛЮЧОВА ЦІННІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Магданова А.Е.

Экономическое обеспечение  особой экономической зоны «АЛГА»

Мохначева О.В.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ  В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ РОМАНЕ  («Постижение» М. Этвуд)

Рожкова К.Ю.

Фразеологія як джерело гендерних стереотипів

Садовская Е.Ю.

Особенности трансляции ценностей в американском межпоколенческом дискурсе

Сукенніков О.В.

ОБРАЗ НАДЛЮДИНИ ЯК ПРОТИСТАВЛЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ

Електроніка та телекомунікації

Воскресенский А.А., Бондарев В.Н.

Анализ эффективности САПР для моделирования тепловых процессов в печатных платах

Киндрук Н.Н., Пискун Г.А.

Разработка алгоритма расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

Журналістика

Зірка Д.О.

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТА МЕДІАТИЗАЦІЯ: НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ

Інформаційні технології

Бузов А.В.

Програмні рішення для прогнозування результатів  на трейдингових біржах

Буценко М.О., Афанасьєва І.В.

Нейромережевий підхід для автоматичного підбору комплексу відновлюючих вправ під час травм з урахуванням стану серцево-судинної системи людини

Івашкевич О.В.

Трансформація бібліотек України в умовах цифровізації

Культура і мистецтво

Воргач Д.А.

Краса тіла в естетичному ідеалі доби Відродження

Горбул Т.О.

Сучасні культурні практики в рекламі на прикладі кейсів рекламної агенції Superheroes.ua

Зайцева В.І.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  ДЛЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Ометюх Юлія

РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ  В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Позняк В.І.

Вистава Львівського академічного театру  ім. Леся Курбаса «Благодарний Еродій»:  до історії питання

Сегеда Т.Ю., Середа Н.Б.

ВПЛИВ ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ СЮРРЕАЛІЗМ  НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ФОТОГРАФІЇ

Толочко Р.М., Занозовська І.О.

МИКОЛА ДМИТРОВИЧ ЛЕоНТОВИЧ, ЙОГО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНИХ ДІТЕЙ

Математика та статистика

Bielukha O.S., Stroieva V.O.

Research of applied problems  of multicriteria optimization

Магас О.С.

Застосування апарату обернених задач до ідентифікації систем, що описуються рівняннями Кармана

Механічна інженерія

Бекетов О.В., Лаухін Д.В., Слупська Ю.С., Ротт Н.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ  НИЗЬКОВУГЛИЦЕВИХ МІКРОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ

Затилюк Г.А.

Модель Кулона-Мора з коригованими параметрами  при дослідженні осідань основ

Соколовский В.А., Шаталова В.В.

Крепёжная система нагрузочного экзоскелета предназначенного для уменьшения периода реабилитации больного после утраты мышечной массы

Міжнародні відносини

Лікарчук Д.С.

Становлення інституту медіації

Освіта та педагогіка

Джураев Д.У., Жураева М.У.

ЗНАЧЕНИЕ НОВОМЕТОДНЫХ ШКОЛ В РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРКЕСТАНА  (НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Довгань Н.Ю.

Технологія проектування позааудиторної фізкультурно-оздоровчої  рекреаційної діяльності зі здобувачами вищої освіти.

Древняк Л.П., Беззуб В.О.

Аутизм: причини, прояви, терапія, роль сім’ї

Иваненко Д.О., Иваненко И.Ю.

Применение современных педагогических технологий: из опыта учителя-практика

Ильясова Р.М., Сиренко Ю.В.

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  В СОВРЕМЕННОМ БАШКОРТОСТАНЕ

Ковальчук І.В.

ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ  КОМП’ЮТЕРНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

Куліненко Л.Б.

Визначення показників поліфункціональності професійної діяльності майбутніх фахівців технологічної галузі

Мазуренко Ю.А.

Концепт «комунікація»  у системі педагогічних досліджень

Миронченко С.І.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Мошковський О.М.

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ  НА РІВЕНЬ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Сеньків Н.М., Ходаківська В.П.

Дистанційне навчання  як важлива складова освітнього процесу

Хайдарова Ф.Т., Сиренко Ю.В.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ  В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Шовковая З.В., Сенюк И.В., Шовковая О.В., Красильникова О. А.

Особенности преподавания и взаимосвязь фундаментальных дисциплин  биологическая и аналитическая химия  со специальной дисциплиной  лекарственная и аналитическая токсикология

Охорона здоров’я

Брухно Р.П., Брухно О.М., Зінченко Т.О., Таран Н.В., Марченко М.Л.

РОЛЬ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ФОРМУВАННІ УМОВ ПРАЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Клитинская О.В., Гурандо В.Р., Стишковський А.В., Шетеля В. В.

Эссенциальный макроелемент магний и его роль  в поддержании здоровья

Клітинська О.В., Зорівчак Т.І.

АНТИСЕПТИЧНА ОБРОБКА КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ  – ОДИН З ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Крот А.Ф.

Особенности суточной ритмики врачей в связи с занятостью работой в ночное время

Плиско Г.А., Каршин А.В.

Оценка выраженности гепатопротекторного действия производного мексидола при экспериментальной неалкогольной жировой болезни печени

Сахарова Т.С., Безугла Н.П.

Актуалізація фармацевтичної опіки  при профілактиці та симптоматичному лікуванні «комп’ютерного синдрому»

Черняк В.А. та ін.

Теорія і практика застосування високочастотної електрозварки і лазера в хірургії

Шубина С.Н.

Актуальность применения патопсихологического исследования у больных нервной анорексией и шизофренией

Право

Коновальчук І.С.

ЗАВДАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ  У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Сигаева Т.А.

Право собственности на приватизированное жилое помещение в Республике Беларусь

Природничі науки

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН»  С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Публічне управління та адміністрування

Остряніна І.Л.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Соціальні та поведінкові науки

Дембинскайте В.С.

ПАССИВНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ETF-ФОНДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ В ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА ВО ВРЕМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Круглова Л.Э., Кормишов А.Ю., Круглова М.С.

Современное маркетинговое продвижение учреждений культуры на примере мемориального музея

Транспорт

Мітін Ю.О.

ЗІТКНЕННЯ СУДЕН І ЇХ ПРИЧИНИ

Управління та адміністрування

Боліла С.Ю.

Маркетингові аспекти  підвищення результативності малого аграрного бізнесу

Кузьменко С.В., Журенко Д.В.

Перспективи розширення експортних можливостей України на світовому ринку цукру

Ющенко Н.Л.

стримуючі чинники та основні напрями Розвитку комунальної теплоенергетики в умовах реформи децентралізації в Україні

Хімічна та біоінженерія

Занин А.А., Тарасова Н.П., Кривобородов Е.Г., Паскал Е.П.

Синтез полиакриламида с использованием элементной серы и ионных жидкостей

Караваева Л.И., Глазова Н.В.

Стабилизация гидролитических ферментов из поджелудочной железы северного оленя с целью разработки сорбционно- хроматографического  метода выделения и очистки

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 23 Грудня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 23.12.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
  Для учасників, які впродовж року брали участь у заходах наукової платформи, внесок складає 100 грн або 5 дол. США. (в полі «Коментар» реєстраційної форми або в листі необхідно вказати захід, у якому приймали участь).
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. 28 грудня 2020 року відбудеться розсилка та публікація матеріалів конференції: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (препринт, а після присвоєння ISSN – остаточна публікація).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Досягнення і перспективи науки, освіти та виробництва:2020» (23.12.2020)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: