XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

11 Грудня 2020 року відбулась XI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Архітектура та будівництво

Гомянина Е.А.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ГЕОДЕЗІЇ І ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Павленко В.В., Руденок В.Я., Корзаченко М.М.

Реконструкція центру селища Любеч, Чернігівської області у минулому і сьогоденні

Біологічні науки

Аюбова Е.М., Скиба В.П.

ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ ПТАХІВ У ШТУЧНИХ ЛІСОСМУГАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я

Кравченко В.М., Кайдалова Л.Г., Сенюк І.В., Шовкова О.В.

Удосконалення методики викладання біологічної хімії у фармацевтичному закладі вищої освіти

Лизогубова А.А., Фоменко И.А., Иванова Л.А.

Обоснование необходимости разработки продукта на основе растительного сырья, содержащего молочнокислые бактерии

Остапчук Марія

Використання Google Форм при викладанні  шкільного курсу біології  тварин (7 клас)

Поддубная О.В., Поддубный О.А.

К вопросу о накоплении соланина клубнями картофеля

Військові науки

Deák József, Sallai János

Рождение правоохранительной системы в Венгрии и в России в ХХ-м веке

Геологічні науки

Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Ангеловска А.О., Порхун М.М.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОМОРФОЛОГІЯ, ЛАНДШАФТИ ТА ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН  ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО  ПРИАЗОВ’Я

Сенчина Н.П., Атаджанова К.Ф.

Мифы геофизики и стоит ли о них говорить в ВУЗе

Економічні науки

Аверчев Олександр, Аверчева Наталія, Шабля Олександр

РИНОК УКРАЇНСЬКОГО КАВУНА

Алієва Лейла Юсіф кизи

Операційний менеджмент  в системі управління підприємства

Батрак О.А., Цирканюк Д.А.

Ефективність впровадження стартапу  в сфері весільних послуг

Безрукова А.Р.

Маркетингова стратегія підприємства

Бессонова А.В.

Влияние всемирной пандемии на занятость населения

Бойко Т.Ю., Попова К.В.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ  ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

Боліла С.Ю.

МАРКЕТИНГОВИЙ ВЕКТОР В ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Боруцька М.В.

Оптимізації податкових та неподаткових механізмів формування місцевих бюджетів в Україні

Верескун М.В., Волоніц С.С.

Дослідження фінансових результатів діяльності сільськогосподарського підприємства  (на прикладі ТОВ «Малинівка»)

Верескун М.В., Сінатос М.О.

Оцінка ефективності сталого розвитку  промислового підприємства

Верескун М.В., Суяров П.В.

Обґрунтування системи управління конкурентоспроможністю на підприємстві

Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А.

Сучасні проблеми туристичного і готельного бізнесу

Голей Ю.М., Асєєва А.С.

Вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби на економіку країн світу

Гордеев Д.С., Косухина Е.А.

Исследование влияния конкуренции на розничном рынке нефтепродуктов РФ на цены топлива

Гордеев Д.С., Наумянов Р.Э.

Исследование переноса розничных цен на нефтепродукты на региональный уровень инфляции

Ізмайлова Н.В., Капустінська А.І.

Визначення операційного  ризику гірничо-видобувного підприємства

Клопотюк М.С., Мацюра С.І.

Вплив короновірусу на економічний розвиток підприємств України

Кравченко С.Ю., Калініна О.М.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗА ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ НАЙКРАЩОГО СТЕЙКХОЛДЕРА

Верескун М.В., Ломака А.Е.

Методика оцінки ефективності управління фінансовими ризиками на промисловому підприємстві

Макаренко В.О., Алієва Лейла Юсіф кизи

Напрями удосконалення системи операцiйного менеджменту ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» на основі світового досвіду впровадження Індустрії 4.0

Макаренко В.О., Чайка В.С.

Розробка програм адаптації персоналу на основі моделювання

Максименко М.М.

Управління розробкою та впровадженням стратегії соціального розвитку підприємства

Пінчук Т.А., Шаля Ю.О.

Основна характеристика та проблеми стягнення податку на прибуток в Україні

Соляр В.В.

Національна конкурентоспроможність: діалектика концепцій

Юрко А.В., Голей Ю.М.

ВПЛИВ ТОТАЛЬНОГО ЛОКДАУНУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юрченко В.В., Кушнірова К.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19  НА СФЕРУ ВИРОБНИЦТВА

Історичні науки

Накашидзе І.С.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІСТОРІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ

Медичні науки

Костяхин А.Е., Смолей Н.А.

Научный анализ способов ушивания культи влагалища при лапароскопической гистерэктомии

Маршалкович С.М.

Лечение пневмонии (СОГЛАСНО МКБ 10)  в амбулаторном режиме в Республике Беларусь

Труба О.О.

Дослідження   подвійного інфікування  котів Y. Enterocolitica  та Y. pseudotuberculosis

Фуніков А.В., Ольхомяк О.О.

Оптимізація ведення практичних занять  для іноземних студентів

Мистецтвознавство

Дігтяр Наталія, Абель Ж.В.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ТВОРАХ ХУДОЖНИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Андрусишин Т.Б.

ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ КРИТЕРІЇ  В КАР’ЄРНОМУ СТАНОВЛЕННІ МИТЦЯ

Зайченко Н.І.

Особливості монументально-декоративного мистецтва ХХ ст. на території Полтавщини

Толмачова М.В.

ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНОГРАФІЇ  ІЗ СВІТОВИМ КУЛЬТУРНИМ ПРОСТОРОМ

Шестерик О.В.

Идеологическое время в советской киноутопии

Педагогічні науки

Бажан С.П.

Освітній кластер як інноваційний інструмент  управління фаховою передвищою освітою

Байдюк Л.М.

ЖАНР АНАЛІТИЧНОГО ЕСЕ І ЙОГО ОСНОВНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ В ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

Беца А.С., Вапнічний С.Д.

Розробка інформаційної системи для ефективного навчання основ програмування

Борцова Ю.О.

Творчі ідеї Соні Делоне в сучасному дизайні

Власюк В.В.

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Гарбар Т.А.

Психолого-педагогічні оcнови вiдповiдального cтавлення до працi у молодшому  шкільному  віці

Джуринський П.Б., Анбіндер К.В.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  З ДЦП В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Джуринський П.Б., Лукашевич А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ З УЧНЯМИ-ЛІЦЕЇСТАМИ

Дятленко Т.І.

Про окремі принципи реалізації діяльнісного підходу до вивчення літератури в сучасному освітньому закладі

Коростіянець Т.П.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Лисенко Н.В.

Формування моральних якостей молодших школярів із застосуванням дидактичних ігор

Маньківський Ю.В.

Необхідність використання ігрових симуляторів  в процесі навчання

Маслова К.І.

Оцінка знань студентів та якість підготовки фахівців  у дистанційному навчанні

Миронченко С.І.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  “ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ” ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Орленко Н.А., Скидан І.В., Гейченко С.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Трускавецька І.Я.

Акваріумістика як засіб формування дослідницької діяльності учнів на уроках біології

Чугунов С.В., Чугунова Э.В.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ПО ФИЗИКЕ ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ

Шиш Г.Ю., Ількевич Н.С.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ “ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА” НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Політичні науки

Осташова Я.В.

Анализ концептуальных проблем мягкой силы:  опыт российской политологической науки

Психологічні науки

Лисевич А.А.

Характеристика впевненості у собі як професійно важливої якості фахівців цивільного захисту

Марценюк М.О.

ТЕХНОЛОГІЇ МАЙНДФУЛНЕС  В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Прокопов В.М., Шестопалова О.П.

Метод обчислювання затримки  психомоторного розвитку дітей раннього віку

Чебручан М.Р.

Психологическая готовность к изменениям

Шулюк Н.І.

ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА  ДО ЗМІН В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Публічне управління та адміністрування

Кахович О.О., Пальоха С.О.

Вплив глобальних тенденцій  на розвиток публічного  управління

Остряніна І.Л.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сільськогосподарські науки

Prihodchenko V.O., Gladka N.I.,Denysova O.M., Gladka S.S.

ACTUAL ISSUES OF TEACHING ORGANIC AND BIOLOGICAL CHEMISTRY IN HIGHER EDUCATION

Апурін М.А.

Рекомендації по використанню реєстрів в насінництві, товаровиробниками сільськогосподарської продукції

Бірченко В.В.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Соціологічні науки

Дрозд О.В.

Толерантність як соціальна категорія

Технічні науки

Chumakov V.I., Ostryzhnyi M.O., Illlyashenko L.M., Husak O.A., Kharchenko O.I.

On problem of the training organization for specialists in engineering

Zhukovska A.O.,Gorobchuk V.M.,Gorobchuk Y.M., Gondlyakh O.V.

Mechanisms of defect formation in ellipsoidal granules

Волчок В.А., Кузьмицкая Д.П.

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ SMART GRID В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Акатова Д.С., Іващенко В.В.

ПРОБЛЕМИ АТЛАСНОЇ КАРТОГРАФІЇ

Димова Г.О.

Розробка оптимальної моделі процесу  зволоження зерна

Климович К.П., Волчок В.А.

Элементы типовых проектных решений  при разработке распределительных устройств

Маланчук М.С., Цуканов А.Р., Гарбадин О.Я.

Дослідження кадастрових робіт  по встановленню меж населеного пункту

Повхан І.Ф., Волков О.С., Федорка П.П., Ваш Ю.В.

СХЕМА алгоритмічного дерева класифікації

Ржецкая Т.А., Бородина А.В.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Рябоконь В.О., Мичуда Л.З.

Оптимізація веб-сторінок  за допомогою веб-інструментів Google

Савчин В.М.

Переработка радиоактивных отходов с помощью плазменных источников нагрева

Стороженко В.А., Мешков С.Н., Орел Р.П., Хорошайло Ю.Е.

Применение ИК-термографии для диагностирования состояния промышленных объектов

Терещук М.О.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОЛІМАТУ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ

Чепурко І.О., Кушитар Д.В., Зятюк Ю.Ю.

Ефективні матеріали в дорожньому будівництві

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН» С ПОТЕНЦИАЛОМ ГАУССА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Філологічні науки

Бочарова О.О.

СКЛАДОВІ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ», «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»  І «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У  ВИЩІЙ ШКОЛІ

Демченко В.М.

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК РКП(Б) 1925 РОКУ «ПРО ПОЛІТИКУ ПАРТІЇ В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ»: АНАЛІЗ ІМПЕРАТИВУ

Омельченко А.В.

Розбіжності номінативних  та комунікативних одиниць у перекладі

Петрова Н.Е., Бурыева Э.О.

О некоторых аспектах изучения туркменской терминологии в сфере информатики и  вычислительной техники

Приступа Я.В.

Обучение нормам  современного русского литературного языка при изучении глагола на занятиях по русскому языку как иностранному

Стародубцева Е.А.

Фонологические, грамматические и лексические особенности уэльского английского языка

Філософські науки

Гуазаа Л.В.

Современное философское осмысление некоторых аспектов политической категории «нация» в российском контексте

Хімічні науки

Жариков А.П., Магомедбеков Э.П.

Изучение радиационной устойчивости дефероксамина

Летута М.М., Сікорський О.О.

Залізорудний концентрат  як інтенсифікатор помелу вапна

Irtegova A.O., Aroyan M.V., Kaukhova I.E., Novikova E.K.

Determination of the dynamic viscosity of ointment compositions of soft dosage forms

Юридичні науки

Бабіна В.О., Шевченко Б.Г.

Тенденції розвитку громадянського суспільства і правової держави в умовах глобалізації

Катрич Є.О.

Інформація, як об`єкт інформаційних правовідносин

Королева Е.А.

Допрос несовершеннолетних подозреваемых по «тактике Рейда» в уголовном судопроизводстве Соединенных Штатов Америки

Кучера М.О.

ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Інші галузі наук

Дячук І.П.

Творчість Івана Марчука в контексті XXXI ст.

Ковальчук Е.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 11 Грудня 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 11.12.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (11.12.2020)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: