XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

29 Квітня 2021 року відбулась XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Чабан А.М., Стригун В.М.

Міжвидові сумішки у насінництві гороху  овочевого Pisum sativum L.

Військові науки та національна безпека

Deák József, Wieszt Ferenc,Balogh Ádám

Обеспечение безопасности общественного порядка  в Венгрии и в России

Державне управління

Бегаль Л.А.

Правовий механізм реформування  сфери адміністративних послуг  у контексті цифрової трансформації

Карпенко Є.О.

Бюро економічної безпеки України: організаційно-правовий статус

Економічні науки

Адамів С.С.

Роль охорони праці в підвищенні ефективності сучасного підприємства

Grinberg Galyna, Lyubchyk Leonid

Economic and mathematical modeling of supply SHAIN networks: principles and approaches

Гулевич Ю.Н.

Управление затратами в цепи поставок машиностроительного предприятия

Лесік І.М., Нехайчик Є.Є.

Діджиталізація як складова цифрової економіки

Медичні науки

Михалкина М.В., Михалкин А.П., Михалкин К.П., Абасов Ш.Г.

Выдающийся сын Урала и Украины

Толбухіна Т.М.

НАДМІРНА ВАГА – ФАКТОР РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАНОСТІ  НА COVID-19

Мистецтвознавство та культурологія

Занозовська І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Кольцова В.О.

Стріт-арт: поняття та історія виникнення

Міжнародні відносини. Країнознавство

Шевченко Б.Г.

Друковані ЗМІ Великобританії

Педагогічні науки

Баранович Д.Б., Губрій З.В., Паращин Ж.Д., Лобур І.П., Губицька І.І., Швед О.В.

НОРМАТИВНЕ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ПРАКТИК

Бердикулова Г.И.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНА   (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА)

Бовсунівська В.О.

Електронні конструктори тестів  як засіб контролю знань з іноземної мови

Бовсунівська В.О.

Суть та види контролю знань учнів  на уроках іноземної мови в старших класах

Гриньова О.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Гуламов Ж.Б.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Гурська О.В.

Ефективне управління в Новій українській школі

Кардашук Н.В., Яренчук Н.В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ "НАВЧАЮЧИ – ВЧУСЯ" НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У НУШ

Кардашук Н.В., Осадчук В.М.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДУ "КАРУСЕЛЬ" МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Коврижкіна О.П.

ТЕХНОЛОГІЯ ДОРАДНИЦТВА В УПРАВЛІННІ ОСВІТОЮ

Мещерякова Н.П.

Формування моральних якостей школярів  засобами літератури

Ніколенко В.В.

Технологія розробки навчальних тестів та оцінка показників їх якості

Полищук Т.В.

Целесообразность комплексной проверки зрения абитуриента при зачислении в вуз  на художественную специальность

Постол Н.М., Пащенко Л.А.

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМНИХ ЗМІН  В РЕФОРМУВАННІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Рибенко І.О., Ребрий А.М.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ СТУДЕНТАМИ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Свідрак І.Г., Строган О.І., Беспалов А.Л.

ПЕДАГОГІЧНІО-ФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Старокожко О.М.

ПОШУК НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ  В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Троицкая В.А., Кретова Л.Н.

Применение традиционных и информационных технологий обучения в рамках формирования коммуникативной компетенции обучающихся начальных классов

Хисамиева А.Ш., Сиренко Ю.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИЧЕСКИМ ЗНАНИЯМ

Шиндерова В.А.

ВПЛИВ ПСИХОЛОГО-ВІКОВИХ ФАКТОРІВ НА НАВЧАННЯ УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ SPEAKING CLUB

Психологічні науки

Волков Д.С., Черних О.А.

ПСИХОСОМАТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Державне управління

Камінська В.В.

Публічна політика у сфері фізичної культури і спорту  в Україні: програмне забезпечення

Сільськогосподарські науки

Бібла І.І.

Глобальна продовольча проблема:  причини виникнення та посилення

Коцур Н.І., Варивода К.С., Дзюбенко О.В., Носаченко В.М.

АНАЛІЗ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТУ В ПОСІВАХ СОЇ: ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Соціальна робота

Лимар К.О.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Соціологічні науки

Belgarayeva A.

Gender stereotypes in the media

Технічні науки

Алексеев В.Ф., Пискун Г.А., Панасюк Н.А.

ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПО МОДЕЛЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

Баскова Г.В., Лазарчук М.В., Горбатенко К.В.

До питання підвищення ефективності навчання з курсу «інженерна графіка»

Вічко О.І., Червецова В.Г., Губрій З.В., Швед О.В., Губицька І.І., Лубенець В.І.

ПЕРСПЕКТИВИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ  З ВИКОРИСТАННЯМ  ДОБАВОК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК

Павлов О.Г.

Економіко-екологічна ефективність  відновлення деталей

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Россомаха О.І., Россомаха О.А., Рабоча Т.В.

Аналіз впливу геополітичних подій на ціну нафти на початку 2021 року

Римарев И.М., Рыбак В.А., Аль-Аркауази Али

Технические аспекты применения  «зелёной энергетики»

Савчин В.М., Бернадинер И.М.

Плазменная утилизация радиоактивных отходов

Цветкова А.А.

Особенности поддержания требуемой температуры воды бассейна с помощью теплообменников

Фармацевтичні науки

Kvizhinadze Natia

Peculiaritis of Implementation  of Business Plan in Pharmacutical Organizations.

Безугла Н.П., Сахарова Т.С.

Роль та місце фармацевта в профілактичній медицині: остеопороз

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ СИНГЛЕТНОГО  СОСТОЯНИЯ ДЕЙТРОНА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Фізичне виховання та спорт

Горбачева В.В.

ОСОБЕННОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ИМИДЖА

Мелешко В.І., Самошкін В.В., Козловська О.Г., Малютова О.М.,

Діагностика, аліментарна профілактика  та ерготерапія остеопорозу

Філологічні науки

Андрійчук К.О.

Роль мобільних технологій у вивченні іноземних мов

Андрійчук К.О.

Мобільне навчання як нова технологія вивчення іноземної мови

Тарасюк Д.Г.

Розвиток методу проєкту як засобу самостійної іншомовної діяльності здобувача освіти

Тарасюк Д.Г.

Особливості організації проєктної діяльності під час вивчення іноземної мови

Хімічні науки

Порожнетов О.Ю., Попович Т.А., Вишневська Л.В.

Можливості сорбційного очищення водних об’єктів  від йонів Феруму рослинними відходами агропромислового комплексу

Юридичні науки

Богуцька Е.Г.

Національні та міжнародні засоби  забезпечення якості продукції

Дубинчик Н.И.

Правовая природа, содержание и заключение договоров купли-продажи с участием покупателя физического лица в Республике Беларусь

Лимар Р.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕШТУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У СУЧАСТНОСТІ

Мігунова Н.Д.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ,  ЗАВДАНОЇ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ

Стогній О.А.

Роль Антимонопольного комітету України при розгляді питань про поширення інформації, що вводить в оману

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 29 Квітня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 29.04.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (29.04.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: