I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання медичних наук: теоретичні та прикладні дослідження»

23 Квітня 2021 року відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання медичних наук: теоретичні та прикладні дослідження» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення наукових і практичних проблем медичних наук.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Клінічна медицина

Ібрагімова Ш.Е., Немцова В.Д.

ВПЛИВ СУБКЛІНІЧНОГО ГІПОТИРЕОЗУ НА ВУГЛЕВОДНИЙ ТА ЛІПІДНИЙ ОБМІНИ ПРИ КОМОРБІДНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Lintsov A.E., Shevelev S.E., Pleskach N.M., Mikhelson V.M.

Estimation of cytogenetic effects of beclometasone dipropionate in cells of asthmatic patients

Міхальова А.-А.А.

АНАЛІЗ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ТА ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНА В12 ВИКЛИКАНИХ COVID-19

Новицька Є.Р.

Причини виникнення  затримки психічного розвитку у дітей

Печеряга С.В., Мендель А.О., Брицька М.А.

Досягнення кріобіології для збереження фертильності у хворих з ендометріоз-індукованим непліддям

Турдимурадова Д.Р.

Психологічний аналіз вільної творчості хворого з прогредієнтною кататонічною шизофренією

Профілактична медицина

Deák József,Mártai István,Komlósi Balázs

Факты необходимости специальных медицинских компетентностей в правоохранительных органах в Венгрии и в России

Теоретична медицина

Вільхова К.Р., Алхімов С.Ю.

Поширеність початкових форм хронічних цереброваскулярних захворювань

Myronchenko Svitlana

SUNBURN CELLS IN ULTRAVIOLET-INDUCED SKIN DAMAGE

Шнейдерман С.И.

Прогрессирующая кардиомиопатия как манифестация первичной митохондриальной дисфункции:  патология, причины, прогнозы

Громадське здоров’я та охорона здоров’я

Богдан О.В., Абрамович А.М.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОНОРСТВА КРОВІ. ІНФЕКЦІЙНА  БЕЗПЕКА ДОНОРСЬКОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Віраг М.В., Рогач І.М., Палко А.І., Палагонич Є.С.

КОРОНАВІРУС ТА ОСВІТА: АНАЛІЗ РЕЖИМУ ДНЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УжНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Загребельна Л.П.

ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УКРАЇНІ

Кузьменко С.М.

Вплив індивідуальних особливостей поведінки на формування здорового способу життя серед осіб з різними освітніми рівнями

Педаш Т.Ф.

Сучасний стан досліджень з проблем канцерогенної дії потенційно-токсичних хімічних речовин

Медична психологія

Осип М.А., Занозовська І.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ  МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НУШ

Медсестринство

Кустарьова Л.П., Прокопенко В.В., Мартиненко Н.В.

Феномен біоетики в аспекті формування моральної культури майбутнього медичного працівника

Повшедна О.В., Міщук І.М.

Проблематика обізнаності з політелії та полімастії серед здобувачів освіти освітньої програми «Сестринська справа»

Технології медичної діагностики та лікування

Тертишний С.В., Друмов Д.А.

Особливості сучасної реабілітації поранених з вогнепальними дефектами м’яких тканин

Медичні науки в цілому

Tsuber V.Y.

Expression of genes in the inflammasome pathway effects survival in kidney renal clear cell carcinoma

Синелёва М.В., Аблековская О.Н., Сипач А.С.

ХАРАКТЕР ОСЛОЖНЕНИЙ И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 23 Квітня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 23.04.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей.
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Актуальні питання медичних наук: теоретичні та прикладні дослідження» (23.04.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: