XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

14 Травня 2021 року відбулась XVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Архітектура

Масленнікова В.В.

ОСОБЛИВОСТІ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ЗАБУДОВИ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

Біологічні науки

Коц С.М., Коц В.П., Стіба Я.М.

Гормони та регуляція відчуття голоду  в боротьбі із зайвою вагою

Ветеринарні науки

Коломієць І.А.

Функціонування організму курей-несучок  у продуктивний період

Географічні науки

Попович Н.В.

Картографічне забезпечення стратегічного планування об’єднаних територіальних громад

Економічні науки

Рудич А.І., Голуб К.О.,

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДИНАМІКА  МІЖНАРОДНОГО ІНДЕКСУ ЩАСТЯ

Історичні науки

Рибак А.І.

ВПЛИВ ПОДІЙ 1980 РОКІВ У ПОЛЬЩІ НА СТАНОВЛЕННЯ ДВОСТОРОННІХ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН

Країнознавство

Шевченко Б.Г.

Особливості канадійської системи освіти

Медичні науки

Загребельна Л.П.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ: МЕДИЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ

Сисецкий А.П.

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ИБС, ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ  В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Педагогічні науки

Деак Йожеф

Вальдорфские детские сады как первые ступени в Вальдорфскую школу в Венгрии, в Украине и в России – Мир есть добро

Прыгун И.В.

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА

Форостюк Т.В., Форостюк В.О.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Психологічні науки

Стахова О.О., Булачок М.А.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗУ  ПРОФЕСІЙНОГО МАЙБУТНЬОГО СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Технічні науки

Воскресенский А.А.

Сравнение S-параметров SMD и DIP разъемов

Павлов О.Г.

Якість поверхні при електроерозійній обробці

Радченко В.С., Пузир В.Г., Максимов М.В., Жовтий Ю.В.

Система контролю екіпажної частини високошвидкісного рухомого складу

Фізико-математичні науки

Мандражи О.А.

Про доцільність змін, яких зазнав Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук

Серый А.И.

О ВЛИЯНИИ ИНТЕНСИВНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  НА ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙТРОНА БЕЗ УЧЕТАD-ВОЛНЫ

Філологічні науки

Николаиди М.А.

Специфика литературных взаимодействий в сфере культурного трансфера

Олійник О.А.

ІРОНІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ  В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН “ГОРДІСТЬ ТА УПЕРЕДЖЕННЯ”

Рибчинська Н.М.

Лексико-семантичне поле ВОЛЬОВІ ЯКОСТІ ЛЮДИНИ в сучасній англійській мові

Сеньків С.С., Ляхман М.В.

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОМПОНЕНТОМ „НАЗВИ ПТАХІВ” В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Юридичні науки

Лавринюк Б. М., Теремцова Н.В.

Порушення професійної етики судді як підстава притягнення до дисциплінарної відповідальності

Позняк Я.С.

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 14 Травня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 14.05.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (14.05.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: