XXIV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

28 января 2022 года состоялась XXIV Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Биологические науки

Волошко В.Л.

ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ  СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»

Марущак І.В.

Особливості фенології білана капустяного (Plutella maculipennis) в насадженнях капусти білоголової  (с. Бучак, Черкаська область)

Военные науки и национальная безопасность

Deák József, Révai Róbert, Sallai János

Международная миграця – аспекты здравоохранения  в Венгрии

Экономические науки

Исхакова А.М., Яковлева Т.А.

Проблемы повышения качества подготовки  оценщиков в современных условиях

Онофрієнко Н.О.

Суспільство, держава, банки, гроші – що є найголовнішим в економіці?

Паска І.М., Василенко О.І.

Аналіз основних чинників мотивації в управлінні закладом вищої освіти

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ

Зубрицький В.В.

ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАЧАННІ

Медицинские науки

Lintsov A.E., Soliev A.K.

ANALYSIS OF DNA REPAIRSYNTHESIS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM PATIENTS WITH WELL-CONTROLLED AND UNCONTROLLED ASTHMA

Синелёва М.В., Аблековская О.Н., Стешин В.Д.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди пациентов разных половозрастных групп

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опанасюк В.В., Стократна С.О.

Просування культурного продукту молодіжного театру: інноваційна оптимізація наповнення Instagram-сторінки

Искусствоведение и культурология

Бисерова Н.А.

Эстрадный певец в восприятии публики

Величко О.Б., Маковецька І.Г.

НОВАЦІЇ ПОЛІФОНІЧНОЇ МОВИ Й. С. БАХА

Дубрівна А.П., Пашукова С.Г., Корибко А.О.

Тенденції розвитку комп’ютерної графіки в контексті дизайну книжкової ілюстрації

Ластовецька-Соланська З.М.

ДИХОТОМІЯ «СХІД-ЗАХІД» В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЯХ АСПІРАНТІВ З КИТАЮ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ М.В. ЛИСЕНКА

Педагогическиенауки

Миронченко С.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ «КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Стогній А.О.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ  ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Юркова Д.Р., Цибулько О.О., Гробова Н.В.

Використання соціально-психологічного тренінгу у підготовці майбутнього фахівця

Технические науки

Мироненко О.В.

Диференціальні методи оцінки похибки рішень

Сергієнко Л.Г., Березненко С.М.

КАМУФЛЯЖ ЯК МАСКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА МИСЛИВЦІВ

Тичук Н.В., Вакалюк Т.А., Єфремов Ю.М.

ВИКОРИСТАННЯ РЕДАКТОРА ГРАЛЬНОГО РУШІЯ UNREAL ENGINE 4 В ЯКОСТІ ГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ ІГРОВОЇ КАРТИ

Щучкин Е.Ю.

Автоматизация этапов маршрута проектирования импульсных источников питания

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мітін Ю.О.

Ресурси навігаційного містка та ергономічні аспекти діяльності судноводія при вирішенні завдань на розходження між суднами

Фармацевтические науки

Imnadze N.

Evaluation of the Reliability Immunoassay of 1.4 -benzodiazepines in Chemical-Toxicological Analysis

Физико-математические науки

Серый А.И., Серая З.Н.

ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ МНОГИХ ЧАСТИЦ

Физическое воспитание и спорт

Ладишкова О.Ю., Розенберг І.Л., Нечипорчук Т.Г., Деркач А.В.

Когнітивний підхід до управління  руховою активністю студентів

Ривкинд А.В.

Управление развитием спорта в Новосибирской области

Филологические науки

Агапій А.П., Лех О.С.

Компонентний аналіз дієслів зі значенням «шанувати» у сучасній німецькій мові

Конєва Т.М.

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ В. БИКОВА «АЛЬПІЙСЬКА БАЛАДА»

Шовкович О.М.

ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ НА СУЧАСНУ СЛОВАЦЬКУ МОВУ

Юридические науки

Каніщев Г.Ю.

«Соціалістичний федералізм» у Конституції СРСР 1977 р.

Кириєнко Є.О.

Теоретичні основи вивчення проблем формування системи процесуальної документації

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 28 января 2022 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 28.01.2022
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»(28.01.2022)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: