XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

28 Січня 2022 року відбулась XXIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Волошко В.Л.

ДЕЯКІ МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ  СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОЛОГІЯ»

Марущак І.В.

Особливості фенології білана капустяного (Plutella maculipennis) в насадженнях капусти білоголової  (с. Бучак, Черкаська область)

Військові науки та національна безпека

Deák József, Révai Róbert, Sallai János

Международная миграця – аспекты здравоохранения  в Венгрии

Економічні науки

Исхакова А.М., Яковлева Т.А.

Проблемы повышения качества подготовки  оценщиков в современных условиях

Онофрієнко Н.О.

Суспільство, держава, банки, гроші – що є найголовнішим в економіці?

Паска І.М., Василенко О.І.

Аналіз основних чинників мотивації в управлінні закладом вищої освіти

Інформаційні технології та системи

Зубрицький В.В.

ОГЛЯД МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАЧАННІ

Медичні науки

Lintsov A.E., Soliev A.K.

ANALYSIS OF DNA REPAIRSYNTHESIS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES FROM PATIENTS WITH WELL-CONTROLLED AND UNCONTROLLED ASTHMA

Синелёва М.В., Аблековская О.Н., Стешин В.Д.

Заболеваемость болезнями системы кровообращения среди пациентов разных половозрастных групп

Менеджмент соціокультурної діяльності

Опанасюк В.В., Стократна С.О.

Просування культурного продукту молодіжного театру: інноваційна оптимізація наповнення Instagram-сторінки

Мистецтвознавство та культурологія

Бисерова Н.А.

Эстрадный певец в восприятии публики

Величко О.Б., Маковецька І.Г.

НОВАЦІЇ ПОЛІФОНІЧНОЇ МОВИ Й. С. БАХА

Дубрівна А.П., Пашукова С.Г., Корибко А.О.

Тенденції розвитку комп’ютерної графіки в контексті дизайну книжкової ілюстрації

Ластовецька-Соланська З.М.

ДИХОТОМІЯ «СХІД-ЗАХІД» В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЯХ АСПІРАНТІВ З КИТАЮ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ М.В. ЛИСЕНКА

Педагогічні науки

Миронченко С.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГА ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ «КЛАСИФІКАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Стогній А.О.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ  ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ  ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Юркова Д.Р., Цибулько О.О., Гробова Н.В.

Використання соціально-психологічного тренінгу у підготовці майбутнього фахівця

Технічні науки

Мироненко О.В.

Диференціальні методи оцінки похибки рішень

Сергієнко Л.Г., Березненко С.М.

КАМУФЛЯЖ ЯК МАСКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА МИСЛИВЦІВ

Тичук Н.В., Вакалюк Т.А., Єфремов Ю.М.

ВИКОРИСТАННЯ РЕДАКТОРА ГРАЛЬНОГО РУШІЯ UNREAL ENGINE 4 В ЯКОСТІ ГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ДЛЯ СИСТЕМИ ГЕНЕРАЦІЇ ІГРОВОЇ КАРТИ

Щучкин Е.Ю.

Автоматизация этапов маршрута проектирования импульсных источников питания

Транспортні технології

Мітін Ю.О.

Ресурси навігаційного містка та ергономічні аспекти діяльності судноводія при вирішенні завдань на розходження між суднами

Фармацевтичні науки

Imnadze N.

Evaluation of the Reliability Immunoassay of 1.4 -benzodiazepines in Chemical-Toxicological Analysis

Фізико-математичні науки

Серый А.И., Серая З.Н.

ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМ МНОГИХ ЧАСТИЦ

Фізичне виховання та спорт

Ладишкова О.Ю., Розенберг І.Л., Нечипорчук Т.Г., Деркач А.В.

Когнітивний підхід до управління  руховою активністю студентів

Ривкинд А.В.

Управление развитием спорта в Новосибирской области

Філологічні науки

Агапій А.П., Лех О.С.

Компонентний аналіз дієслів зі значенням «шанувати» у сучасній німецькій мові

Конєва Т.М.

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ В. БИКОВА «АЛЬПІЙСЬКА БАЛАДА»

Шовкович О.М.

ВПЛИВ ЗАПОЗИЧЕНИХ СЛІВ НА СУЧАСНУ СЛОВАЦЬКУ МОВУ

Юридичні науки

Каніщев Г.Ю.

«Соціалістичний федералізм» у Конституції СРСР 1977 р.

Кириєнко Є.О.

Теоретичні основи вивчення проблем формування системи процесуальної документації

 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 28 Січня 2022 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 28.01.2022
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (28.01.2022)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: