II Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы гуманитарных, социальных и поведенческих наук: теоретические и прикладные исследования»

21 мая 2021 года состоялась II Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы гуманитарных, социальных и поведенческих наук: теоретические и прикладные исследования» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее обсуждение научных и практических проблем гуманитарных, социальных и поведенческих наук.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Экономика

Малець В.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК І КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ (HACCP) В МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.

Мбалла Н.Ж.Ф.

Особенности деятельности Банка государств Центральной Африки как центрального банка Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (CEMAC)

Попик М.М., Шпіс Н.А.

ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Тимчак М.В.

Страхування життя як складова страхового бізнесу України: особливості та перспективи розвитку

История и археология

Deák József

80 лет героизму на террритории бывшего Советского Союза, предков нынешных правоохранительных органов, в чрезвычайной ситуации 1941-го года

Кондратюк С.В.

Законодавчі аспекти регулювання освітньої діяльності у Російській імперії

Политология

Шевченко Б.Г.

Становлення Словенії  як політично й економічно незалежної держави

Психология

Гасяк М.С.

Роль освіти у зменшенні «військово-цивільного розриву»: північноамериканський підхід

 

Джавадян О..О.

Сучасні психологічні моделі впливу соціальної реклами на соціальну поведінку

Жарікова С.Б.

Особистісна зрілість та копінг — стратегії у жінок: віковий ракурс

Стахова О.О., Тимощук Л.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕПРЕСІЇ  В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Царук О.І.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АСЕРТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Филология

Afanasjewa L.W., Smyrnowa M.L.

DIE ROLLE EINER FREMDSPRACHESPRACHE BEI ​​DER  AUSBILDUNG VON HOCHQUALIFIZIERTEN SPEZIALISTEN

Vasiutina Nataliia

Standard and substandard in the stylistic differentiation of the English language

Данилюк В.О.

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-ТУРИЗМОЗНАВЦІВ (НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Єрмоленко Л.В.

NON-PHYLOLOGICAL SPECIALITIES STUDENTS’ TRAINING THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Стародубцева Е.А.

Etymological Peculiarities of English Idioms

Циганок І.Б.

КОЛІРНІ НАЙМЕНУВАННЯ У МОВОТВОРЧОСТІ В. СТЕФАНИКА

Философия

Шаталович О.М.

ПРИНЦИП СПОРІДНЕНОСТІ  У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ СЕРЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 21 мая 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 21.05.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 150 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов.
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Актуальные вопросы гуманитарных, социальных и поведенческих наук: теоретические и прикладные исследования» (21.05.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: