II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання гуманітарних, соціальних та поведінкових наук: теоретичні та прикладні дослідження»

21 Травня 2021 року відбулась II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання гуманітарних, соціальних та поведінкових наук: теоретичні та прикладні дослідження» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення наукових і практичних проблем гуманітарних, соціальних та поведінкових наук.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Економіка

Малець В.

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК І КРИТИЧНИХ ТОЧОК КОНТРОЛЮ (HACCP) В МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.

Мбалла Н.Ж.Ф.

Особенности деятельности Банка государств Центральной Африки как центрального банка Экономического и валютного сообщества Центральной Африки (CEMAC)

Попик М.М., Шпіс Н.А.

ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Тимчак М.В.

Страхування життя як складова страхового бізнесу України: особливості та перспективи розвитку

Історія та археологія

Deák József

80 лет героизму на террритории бывшего Советского Союза, предков нынешных правоохранительных органов, в чрезвычайной ситуации 1941-го года

Кондратюк С.В.

Законодавчі аспекти регулювання освітньої діяльності у Російській імперії

Політологія

Шевченко Б.Г.

Становлення Словенії  як політично й економічно незалежної держави

Психологія

Гасяк М.С.

Роль освіти у зменшенні «військово-цивільного розриву»: північноамериканський підхід

 

Джавадян О..О.

Сучасні психологічні моделі впливу соціальної реклами на соціальну поведінку

Жарікова С.Б.

Особистісна зрілість та копінг – стратегії у жінок: віковий ракурс

Стахова О.О., Тимощук Л.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕПРЕСІЇ  В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Царук О.І.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ АСЕРТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Філологія

Afanasjewa L.W., Smyrnowa M.L.

DIE ROLLE EINER FREMDSPRACHESPRACHE BEI ​​DER  AUSBILDUNG VON HOCHQUALIFIZIERTEN SPEZIALISTEN

Vasiutina Nataliia

Standard and substandard in the stylistic differentiation of the English language

Данилюк В.О.

ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СТУДЕНТІВ-ТУРИЗМОЗНАВЦІВ (НА БАЗІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Єрмоленко Л.В.

NON-PHYLOLOGICAL SPECIALITIES STUDENTS’ TRAINING THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

Стародубцева Е.А.

Etymological Peculiarities of English Idioms

Циганок І.Б.

КОЛІРНІ НАЙМЕНУВАННЯ У МОВОТВОРЧОСТІ В. СТЕФАНИКА

Філософія

Шаталович О.М.

ПРИНЦИП СПОРІДНЕНОСТІ  У КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ СЕРЦЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 21 Травня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 21.05.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей.
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Актуальні питання гуманітарних, соціальних та поведінкових наук: теоретичні та прикладні дослідження» (21.05.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: