XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

25 Лютого 2022 року відбулась XXV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Григоренко А.С., Лисаченко О.Д., Передерій Н.А., Рябушко О.Б.,

Клепець О. В.

РЕМОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ВОРСИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ ПІСЛЯ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК

Економічні науки

Єремян О. М., Сергеєва Т.Д.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Медичні науки

Єрошенко Г.А., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Передерій Н.О., Шевченко К.В.

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНА ВИМОГА СУСПІЛЬСТВУ У ПІДГОТОВЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО ФІХІВЦЯ

Єрошенко Г.А., Лисаченко О.Д., Ваценко А.В., Кінаш О.В., Шевченко К. В.

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, ЩО ВСТУПИЛИ ДО УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ АТЕСТАТА ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ТА ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Єрошенко Г.А., Ячмінь А.І., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., Шевченко К.В.,

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИН ПІДСЛИЗОВОЇ ОСНОВИ ФУНДАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ШЛУНКА ПРИ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК

Мистецтвознавство та культурологія

Дубрівна А.П., Басанець О.П., Гатілова М.Т.

Сучасні тенденції дизайну логотипів для салонів краси 

Педагогічні науки

Єрошенко Г.А., Ваценко А.В., Рябушко О.Б., Кінаш О.В., Клепець О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ПРИ СТУДЕНТОЦЕНТОРОВАНОМУ НАВЧАННІ

Зубрицький І.Я.

ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Карпюк Л.В., Ганжа С.А.

Методи засвоєння високотехнологічних дисциплін

Касьянова Н.А.

КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Масич В.В., Малець Є.Б., Лимарєва Ю.М., Сергєєв В.М., Племянник Д.М.

Фізичний експеримент  в умовах дистанційної освіти в ЗЗСО

Ручко Л.М.

Soft skills у системі загальних компетенцій  фахівців із соціальної роботи

Психологічні науки

Сидоренко Н.О.

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ У СВІДОМОСТІ БАТЬКІВ

Технічні науки

Прокоф’єва Г.Я., Ткачова В.В., Березюк Г.Г., Прокоф’єв І.Б.,

Волошко В. М.

Забезпечення надійності систем автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях

Фізичне виховання і спорт

Шпук Богдан

Особливості розвитку витривалості  у дітей середнього шкільного віку

Філологічні науки

Жмурко Д.С.

Expressivität und ihre Arten

Філософські науки

Корсак К.В.

НООНАУКИ ПРО РОЛЬ ОСОБИСТОСТЕЙ У СВІТОВИХ ДУХОВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕВОЛЮЦІЯХ

Юридичні науки

Кириєнко Є.О.

Класифікація процесуальної документації

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 25 Лютого 2022 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 25.02.2022
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (25.02.2022)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: