XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

11 Червня 2021 року відбулась XVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Барботин В.Р., Ионов В.В.

Селекция дрожжей для производства яблочных вин

Військові науки та національна безпека

Томчак. Н.О.

Current problems of modern science and education in higher military educational institutions in Ukraine

Економічні науки

Грабовська І.В.

Державне регулювання розвитку суб’єктів малого підприємства в Україні

Єрмакова К.П.

Обґрунтування пропозицій щодо впливу  державного регулювання цін на діяльність підприємства ПрАТ «Артвайнері»

Жмак Б.В., Невмержицька С.М.

Управління збутовою діяльністю підприємства

Шерубнева А.І.

Фактори просторових відмінностей  продуктивності праці в Україні

Історичні науки

Deák József

125 лет тому назад родился легендарный Бела Франкль, известный в истории и литературе под псевдонимами Матэ Залка и генерал Лукач

Бойчук Б.М., Нікітіна Т.Ю., Івко С.О.

ОСОБЛИВОСТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Калугін В.В., Кириченко І.В.

ПІДХІДTRANSFER LEARNING У РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ВИЗНАЧЕНЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ МАЛЮНКУ

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Kadykova Anastasia

Usage of splines in computer graphics

Медичні науки

Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І., Іваницька Т.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ТА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Сисецкий А.П.

Коррекция психоэмоционального напряжения при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и соматоформных расстройствах

Мистецтвознавство та культурологія

Воргач Д.А.

РОЗВИТОК ДЖЕРЕЛ ПОШИРЕННЯ МОДИ В ЄВРОПІ  В ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ

Мельничук А.І.

АНАТОМІЧНИЙ АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА БАСАНЦЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КДХІ

Михальчук В.В.

КИЇВСЬКІ ВИСТАВКИ ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ ЯК ПОЧАТОК ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КНИЖКОВОГО ЗНАКУ

Педагогічні науки

Afanasjewa L.W., Smyrnowa M.L.

DIE BESONDERHEITEN DES STUDIUMS DER GRAMMATIK IM FACHGERICHTETEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN EINER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT (AUS DER DEUTSCHSTUNDENERFAHRUNG)

Борисюк В.В.

Ідеї гуманізації музичної освіти у педагогічній діяльності професора ОЯРостовського

Говорун А.В.

Development of emotional intelligence  by means of art pedagogy

Довбня П.І., Довбня Л.Е.

Використання прийомів мнемотехніки  в навчальному процесі ЗЗСО

Кіндрат К.С.

Інтелектуальні карти як засіб підвищення результативності навчальної діяльності  молодших школярів

Кузнецова В.М.

Розвиток творчого самовираження  студентів вищої школи

Махота І.Ю.

Самостійна робота студентів  на заняттях з англійської мови

Махота І.Ю.

Формування  здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців в процесі навчання

Платонова О.А.

Дистанционное преподавание математики  в техническом ВУЗе

Форостюк Т.В., Форостюк В.О.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Шаповаленко Н.Ф.

Розвиток асертивної поведінки у викладачів ЗВО

Психологічні науки

Бондар А.М.

ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Бондар А.М.

КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бондар А.М., Бубенова С.Р.

Вплив когнітивних чинників на рівень психологічного благополуччя студентської молоді

Бубенова С.Р.

Емпіричне дослідження впливу саморегульованих навчальних стратегій на успішність навчальної діяльності студентів

Вус Д.С.

КОГНІТИВНІ СТИЛІ ГЕЙМЕРІВ

Гуртовенко Н.В., Комар А.В.

Соціально-психологічні детермінанти впливу на розвиток стану психічного здоров’я дитини

Зданевич Я.М.

ТЕОРЕТИЧНА ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ НА САМОРЕГУЛЯЦІЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Кіндрат К.С.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Сільськогосподарські науки

Поддубная О.В., Тихонов Е.А.

Сравнительный анализ мяса птицы

Samadashvili Tsotne

Impact of self-pollination and cross-pollination on Triticale plant productivity

Соціологічні науки

Таран О.Ю.

Сприйняття та розуміння людини людиною

Суспільні науки

Spodyniuk Olena, Prots Maria

The current state of space tourism

Технічні науки

Воривода М.А., Григорьева О.А.

Генерация ландшафтов

Гамзаєв Р.О.

Архітектурні моделі і технології мікросервісів як засоби підтримки варіабельності в розробці лінійок програмних продуктів

Довбенко Т.О., Кусковець С.Л., Шаталов О.С.

Інтегрована система менеджменту як ефективний інструмент управління охороною праці

Дорож О.А., Георгієва А.Є.

Аналіз проблем при проведенні хімічних промивок парогенераторів АЕС України з реакторами ВВЕР-1000

Медвідь В.Р., Белякова І.В., Пісьціо В.П.

Розширена одновимірна математична модель п’єзоелектричних трансформаторів поперечно-поперечного типу

Проноза А.В.

Протидія несанкціонованому доступу  до інформаційно-телекомунікаційних систем  на об’єктах критичної інфраструктури

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О ВЛИЯНИИ ИНТЕНСИВНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  НА ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙТРОНА С УЧЕТОМD-ВОЛНЫ

Юрчук В.П.

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕОРЕМА  ПРО ВИМІРЮВАННЯ  ВЕЛИЧИНИ КУТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОЛОМ

Фізичне виховання та спорт

Логвиненко М.Л.

Актуальні аспекти важливості  спеціальної фізичної підготовки для  майбутніх працівників правоохоронних органів

Філологічні науки

Smyrnowa M.L., Afanasjewa L.W.

ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN UND PROBLEME BEIM ERLERNEN EINER FREMDSPRACHE DEUTSCH AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT  WÄHREND DER QUARANTÄNE-ZEIT

Война И.А.

Основные принципы нейминга IT-компаний

Глух В.Я.

СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ЛІТЕРАТУРІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ, НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖ. Р. Р. МАРТІНА “ПІСНЯ ЛЬОДУ ТА ПОЛУМ’Я”

Корінська О.О., Корінська О.О.

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Nypadymka Anna

Cartoons as a Linguistic Tool for Terminology Explanation in Psychological Internet-Discourse

Яшкіна В.В.

ЗМІСТ ТА ОБРАЗНІСТЬ СЛОВЕСНОГО МІСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ

Філософські науки

Дяченко Н.І.

Проблема інформаційної стійкості  в умовах токсичного контенту

Юридичні науки

Ализаде В.А.

Перспективы развития нормативно-правовой базы регулирования блокчейна (криптовалюты) в рамках ЕС

Дубінін І.А.

Загальне поняття міжнародного права та його система

Красношлик А.О.

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лінник Н.В., Мороз І.М.

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОГО ЗАХИСТУ  ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Опанасенко О.М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  СЛІДІВ ЗЛАМУ

Павлишин Б.В.

Міжнародні правові організації

Цубера О.В.

Проблемні питання державного суверенітету в контексті впровадження єдиного правового простору

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 11 Червня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 11.06.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (11.06.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: