XVII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»

11 июня 2021 года состоялась XVII Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты» (г. Киев).
Цель конференции — всестороннее межведомственное обсуждение научных и практических проблем современности; поиск путей развития и интеграции науки, образования и производства.

Скачать сборник тезисов докладов участников конференции (ISSN: 2708-1257)

Действительность международного стандартного серийного номера ISSN можно проверить по ссылке: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 или загрузив сертификат о присвоении.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Биологические науки

Барботин В.Р., Ионов В.В.

Селекция дрожжей для производства яблочных вин

Военные науки и национальная безопасность

Томчак. Н.О.

Current problems of modern science and education in higher military educational institutions in Ukraine

Экономические науки

Грабовська І.В.

Державне регулювання розвитку суб’єктів малого підприємства в Україні

Єрмакова К.П.

Обґрунтування пропозицій щодо впливу  державного регулювання цін на діяльність підприємства ПрАТ «Артвайнері»

Жмак Б.В., Невмержицька С.М.

Управління збутовою діяльністю підприємства

Шерубнева А.І.

Фактори просторових відмінностей  продуктивності праці в Україні

Исторические науки

Deák József

125 лет тому назад родился легендарный Бела Франкль, известный в истории и литературе под псевдонимами Матэ Залка и генерал Лукач

Бойчук Б.М., Нікітіна Т.Ю., Івко С.О.

ОСОБЛИВОСТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Калугін В.В., Кириченко І.В.

ПІДХІДTRANSFER LEARNING У РЕАЛІЗАЦІЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ВИЗНАЧЕНЯ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ МАЛЮНКУ

Математическое моделирование и вычислительные методы

Kadykova Anastasia

Usage of splines in computer graphics

Медицинские науки

Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Треумова С.І., Іваницька Т.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ ТА ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Сисецкий А.П.

Коррекция психоэмоционального напряжения при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и соматоформных расстройствах

Искусствоведение и культурология

Воргач Д.А.

РОЗВИТОК ДЖЕРЕЛ ПОШИРЕННЯ МОДИ В ЄВРОПІ  В ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ

Мельничук А.І.

АНАТОМІЧНИЙ АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА БАСАНЦЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КДХІ

Педагогические науки

Afanasjewa L.W., Smyrnowa M.L.

DIE BESONDERHEITEN DES STUDIUMS DER GRAMMATIK IM FACHGERICHTETEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN EINER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT (AUS DER DEUTSCHSTUNDENERFAHRUNG)

Борисюк В.В.

Ідеї гуманізації музичної освіти у педагогічній діяльності професора ОЯРостовського

Говорун А.В.

Development of emotional intelligence  by means of art pedagogy

Довбня П.І., Довбня Л.Е.

Використання прийомів мнемотехніки  в навчальному процесі ЗЗСО

Кіндрат К.С.

Інтелектуальні карти як засіб підвищення результативності навчальної діяльності  молодших школярів

Кузнецова В.М.

Розвиток творчого самовираження  студентів вищої школи

Махота І.Ю.

Самостійна робота студентів  на заняттях з англійської мови

Махота І.Ю.

Формування  здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх фахівців в процесі навчання

Платонова О.А.

Дистанционное преподавание математики  в техническом ВУЗе

Форостюк Т.В., Форостюк В.О.

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Шаповаленко Н.Ф.

Розвиток асертивної поведінки у викладачів ЗВО

Психологические науки

Бондар А.М.

ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я У СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Бондар А.М.

КОГНІТИВНІ ЧИННИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бондар А.М., Бубенова С.Р.

Вплив когнітивних чинників на рівень психологічного благополуччя студентської молоді

Бубенова С.Р.

Емпіричне дослідження впливу саморегульованих навчальних стратегій на успішність навчальної діяльності студентів

Вус Д.С.

КОГНІТИВНІ СТИЛІ ГЕЙМЕРІВ

Гуртовенко Н.В., Комар А.В.

Соціально-психологічні детермінанти впливу на розвиток стану психічного здоров’я дитини

Зданевич Я.М.

ТЕОРЕТИЧНА ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ НА САМОРЕГУЛЯЦІЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Кіндрат К.С.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КАРТ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Сельскохозяйственные науки

Поддубная О.В., Тихонов Е.А.

Сравнительный анализ мяса птицы

Samadashvili Tsotne

Impact of self-pollination and cross-pollination on Triticale plant productivity

Социологические науки

Таран О.Ю.

Сприйняття та розуміння людини людиною

ОБЩЕСТВЕННЫЕ науки

Spodyniuk Olena, Prots Maria

The current state of space tourism

Технические науки

Воривода М.А., Григорьева О.А.

Генерация ландшафтов

Гамзаєв Р.О.

Архітектурні моделі і технології мікросервісів як засоби підтримки варіабельності в розробці лінійок програмних продуктів

Довбенко Т.О., Кусковець С.Л., Шаталов О.С.

Інтегрована система менеджменту як ефективний інструмент управління охороною праці

Дорож О.А., Георгієва А.Є.

Аналіз проблем при проведенні хімічних промивок парогенераторів АЕС України з реакторами ВВЕР-1000

Медвідь В.Р., Белякова І.В., Пісьціо В.П.

Розширена одновимірна математична модель п’єзоелектричних трансформаторів поперечно-поперечного типу

Проноза А.В.

Протидія несанкціонованому доступу  до інформаційно-телекомунікаційних систем  на об’єктах критичної інфраструктури

Физико-математические науки

Серый А.И.

О ВЛИЯНИИ ИНТЕНСИВНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  НА ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЙТРОНА С УЧЕТОМD-ВОЛНЫ

Юрчук В.П.

УЗАГАЛЬНЕНА ТЕОРЕМА  ПРО ВИМІРЮВАННЯ  ВЕЛИЧИНИ КУТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОЛОМ

Физическое воспитание и спорт

Логвиненко М.Л.

Актуальні аспекти важливості  спеціальної фізичної підготовки для  майбутніх працівників правоохоронних органів

Филологические науки

Smyrnowa M.L., Afanasjewa L.W.

ÜBER DIE HERAUSFORDERUNGEN UND PROBLEME BEIM ERLERNEN EINER FREMDSPRACHE DEUTSCH AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT  WÄHREND DER QUARANTÄNE-ZEIT

Война И.А.

Основные принципы нейминга IT-компаний

Глух В.Я.

СТРУКТУРНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ЛІТЕРАТУРІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ, НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ДЖ. Р. Р. МАРТІНА “ПІСНЯ ЛЬОДУ ТА ПОЛУМ’Я”

Корінська О.О., Корінська О.О.

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД ТЕКСТУ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

Nypadymka Anna

Cartoons as a Linguistic Tool for Terminology Explanation in Psychological Internet-Discourse

Яшкіна В.В.

ЗМІСТ ТА ОБРАЗНІСТЬ СЛОВЕСНОГО МІСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ

Философские науки

Дяченко Н.І.

Проблема інформаційної стійкості  в умовах токсичного контенту

Юридические науки

Ализаде В.А.

Перспективы развития нормативно-правовой базы регулирования блокчейна (криптовалюты) в рамках ЕС

Дубінін І.А.

Загальне поняття міжнародного права та його система

Красношлик А.О.

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ  З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Лінник Н.В., Мороз І.М.

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОГО ЗАХИСТУ  ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Опанасенко О.М.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ  СЛІДІВ ЗЛАМУ

Павлишин Б.В.

Міжнародні правові організації

Цубера О.В.

Проблемні питання державного суверенітету в контексті впровадження єдиного правового простору

 
Скачать программу конференции и сертификаты участников
 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия — дистанционная.

 

Условия участия в конференции

 1. До 11 июня 2021 (включительно) необходимо зарегистрироваться в качестве участника конференции:
 • заполнить регистрационную форму
  или
 • прислать на электронную почту conference@openscilab.org заявку, которую можно скачать по ссылке (файл должен иметь называние в соответствии с фамилией: Фамилия_заявка.doc).
  В теме письма указать: Заявка на участие в конференции 11.06.2021
 1. В форме для регистрации участников конференции или вместе с заявкой, которая направляется по электронной почте, прикрепить файл с тезисами доклада (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
 2. После успешного рецензирования присланных тезисов, участникам по электронной почте поступят реквизиты для оплаты организационного взноса.
  Организационный взнос составляет 200 грн за доклад.
  Для иностранных участников организационный взнос составляет 10 долл. США.
 3. Квитанция об уплате взноса должна быть направлена ​​на электронную почту conference@openscilab.org (файл должен иметь называние согласно фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
 4. В течение недели после проведения конференции всем участникам будут направлены в электронном виде: сертификат об участии в мероприятии, программа конференции и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257).
  Список всех участников конференции по направлениям и сборник тезисов докладов (ISSN: 2708-1257) будут опубликованы на данной постоянной странице мероприятия.

Общие требования к оформлению тезисов

Пример оформления тезисов докладов можно загрузить здесь.

 • Тезисы должны быть подготовлены на украинском, русском или английском языках объемом до 10 страниц текста.
 • Документ формата .doc или .docx (может быть создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice и т.д.).
 • Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация — книжная, все поля по 2 см
 • Абзацные отступы: 1,25 см
 • Межстрочный интервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, размер: 14
 • Рисунки размещать в тексте, обтекание текста — сверху и снизу, выравнивание — по центру. Под рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером шрифта (рис. 1.) и название, описание (при необходимости), выравнивая по центру.
 • Таблицы следует подписывать сверху как «Таблица 1. Название (при необходимости)», выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12, интервал -1.
 • Для формул использовать внутренний редактор формул Microsoft Word.
 • Ссылки на источники в тексте выполнять в квадратных скобках.

Структура тезисов

 • Название тезисов доклада (полужирный шрифт, выравнивание по центру).
 • ФИО автора (полужирный шрифт, выравнивание по центру, допускается не более 5 авторов) и сведения (ученая степень, ученое звание (при наличии), должность и организация, которую представляет автор и т.д.)
 • Основной текст.
 • Список литературы (в алфавитном порядке или в порядке цитирования).

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Ответственность за качество и содержание публикаций несет автор.

Форма для регистрации участников конференции
«Современные вызовы и актуальные проблемы науки, образования и производства: межотраслевые диспуты»(11.06.2021)

Поля отмеченные звездочкой* являются обязательными для заполнения.

Количество участников *:

1й участник
(указывается на обложке сборника)

Пожалуйста, указывайте участников в порядке, аналогичном порядку авторов, указанном в файле с тезисами доклада.

Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

2й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

3й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

4й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

5й участник
Фамилия, имя, отчество *:

E-mail:

Телефон:

Научная степень, ученое звание:

Место работы или учебы:

Должность:

Общая информация
Название доклада *:

Контактный e-mail. На указанный адрес придет письмо о подтверждении регистрации и реквизиты для оплаты оргвзноса*:
(Небольшому проценту участников письма от www.openscilab.org попадают в спам. Пожалуйста учитывайте это)
Раздел сборника для публикации тезисов *:

При желании Вы можете указать отрасль наук, которая соответствует теме Вашего доклада:

Комментарий:

Заполняя и отправляя эту заявку, автор дает согласие на обработку указанных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на публикацию в открытом доступе сети Интернет и использование присланных материалов web-ресурсом OpenSciLab.org, научными электронными библиотеками, наукометрическими базами данных.

С условиями участия в конференции ознакомился и согласен *: