X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

13 Листопада 2020 року відбулась X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Дегтярев И.А., Фоменко И.А., Иванова Л.А.

Изучение возможности получения белковых концентратов из дрожжевой биомассы Kluveromyces marxianus

Калачнюк Л.Г., Смірнов О.О., Федишин П.М., Калиновська К.О.

Дія біопротектора за експериментального алкогольіндукованого стеатогепатозу

Кузьмичева Т.П., Жданова А.Э., Фоменко И.А., Иванова Л.А.

СКРИНИНГ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ РОДА ASPERGILLUS ИTRICHODERMA КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ КОРМОВЫХ ЦЕЛЛЮЛОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ НА ОТХОДАХ МАСЛЕНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мижева А.А., Иванова Л.А.

Биотрансформация пищевых отходов в удобрение для с/х культур

Соколова А.В.

Физико-химические критерии оценки свойств лечебной грязи озера Судобль Республики Беларусь

Сологуб Э.В., Бусько Е.Г.

Оценка радиоактивного воздействия на отдельные компоненты биоты по уровню загрязнения радионуклидами озер различного типа Гомельской области

Хиневич В.И., Дуденкова Н.А.

Оптимизация жирно-кислотного состава (ЖКС) растительных масел по отдельным полиненасыщенным жирным кислотам

Військові науки

Zoidze Mamuka, Sanadze Givi

Challenges and Perspective With Using a Group of Small Attack Unmanned Aerial Vehicles

Артамощенко В.С.

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ СИЛ ОБОРОНИ

Гудима О.П.

Питання забезпечення ефективного функціонування ситуаційних центрів складових сил оборони в кризових ситуаціях

Профатило О.Ф.

Професійно-прикладна фізична підготовка,  як складова системи виховання

Рабоча Т.В., Пізінцалі Л.В., Кушнарьова Г.О., Ісмаілова Н.П., Федченко О.В.

ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сурков О.О.

ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В ХОДІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Географічні науки

Корчинська Ж.М.

Аналіз народжуваності, смертності та природного приросту населення Іршавського району Закарпатської області за роки незалежності України (1991-2019 рр.)

Економічні науки

Asieieva Anna

The impact of COVID-19 on the economic development of small and medium business in Ukraine

Асєєва А.С.

ВпливCovid-19 на економіку країн світу

Бененсон О.А.

ИНДИКАТОРMOMENTUM КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКАХ

Букріна К.А.

ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Волкова Н.В., Смачило Г.І.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В АСПЕКТІ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Зайцева Н.В., Костенко Н.В.

Статистичній аналіз окремих аспектів макроекономічних теорій споживання

Зубенко І.Р., Павлишина Н.С.

Сутність реінжинірингу бізнес-процесів

Колодяжна І.В.

МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Лазарчук К.С.

Управління заборгованістю за розрахунками з дебіторами як елемент успішної діяльності підприємств

Махніцька В.Р., Домбровський З.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ КАНАЛІВ ЗБУТУ ТОВАРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ НА ОСНОВІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ БІЗНЕСІВ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Махніцька В.Р., Домбровський З.І.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ  В УПРАВЛІННІ МАЛИМ БІЗНЕСОМ

Перчук О.В., Бородіна Т.Г.

Теоретичні аспекти оцінки та обліку  монетарних активів

Пінчук Т.А.,Мазманян А.А.

Загальні вимоги до  фінансової звітності бюджетної установи

Плескачев Ю.А., Евдокимов Д.Ю., Иванова М.Е., Пономарев Ю.Ю.

Анализ факторов, влияющих на смертность в дорожно-транспортных происшествиях в России

Рагимова Н.С.

ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Радченко Д.М.

Индекс качества городской среды:  возможности для развития

Ясь Д.В.

Зміни клімату та їх вплив на лісове господарство

Історичні науки

Вишинська В.В.

Коменіологічні дослідження Дмитра Чижевського

Дмитренко А.А.

Розвиток зеленого / екологічного і культурного туризму на Рожищенщині: стан і перспективи

Ніколаєв І.Є.

Освітяни Миколаївщини в контексті репресивної політики радянської влади періоду Великого терору (за матеріалами архвіно-кримінальної справи К. Генарі)

Чотарі Ю.Ю.

Реліквії княгині Зріні

Культура і мистецтво

Кравчак Л.А.

Нова концепція мистецького простору

Невальоний В.С.,Черепанов К.М.

Формування дизайн-освіти в Україні  1920-х – початку 1930-х років

Федорчук О.В.

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВИТИНАНКИ

Медичні науки

Кальниш В.В., Опанасенко В.В., Алексеева Л.М., Зайцев Д.В.

Особенности эмоционального выгорания у военнослужащих, длительно пребывавших в зоне боевых действий

Маршалкович С.М.

Лечение  пневмонии (СОГЛАСНО МКБ 10) в стационарном режиме в Республике Беларусь

Сливка Я.І., Савка Ю.М.

Організація дистанційного навчання на кафедрі фізіології та патофізіології

Педагогічні науки

Huszti Ilona

Reading in English by non-native children: Types of miscues and the L1 influence

Бабичева Е.В.

Новые формы дистанционного обучения  студентов вокального факультета РАМ имени Гнесиных в  условиях пандемии COVID-19

Барабашина Л.А., Шичева О.М.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Белозерова В.В., Николаева Е.В.

Актуальные проблемы профессиональной подготовки режиссера театрализованных представлений

Варава Л.А., Тищенко Л.В., Мараховська Н.В.

Психолого-педагогічні умови навчання іноземної мови в інклюзивному класі

Власенко В.П.

ПІДГОТОВКА ПРАВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МВС УКРАЇНИ

Ворона Л.І.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – СУЧАСНА ОСВІТНЯ  ТЕХНОЛОГІЯ В ПОЗАШКІЛЛІ

Денисенко Ю.А.

ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА

Древняк Л.П.

Актуальність пошуку сучасних форм розвитку мовлення дошкільників

Капшутарь М.А.

Вызовы современного рынка труда и проблема подготовки аспирантов

Кисельов В.О.

Готовність майбутніх учителів фізичної культури  до професійної діяльності

Ковшар О.В., Куц К.М.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЬТОРСЬКИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАННОЇ ДИТИНИ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Корнєва А.В.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ

Котляр С.М., Буряк С.А.

ОСОБЛИВІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ 18-20 РОКІВ У ПЕРІОД САМОІЗОЛЯЦІЇ (КАРАНТИН)

Котляренко С.В.

Самостійна робота в підготовці студентів

Лазоренко С.А.

Сучасні виклики та актуальні проблеми професійної підготовки студентів факультетів фізичного виховання

Ляска О.П., Рибак Б.

МЕДІАОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Маштакова М.В., Теремов А.В.

Самостоятельность в обучении биологии в условиях цифровизации образовательного процесса

Паньків Б.

МЕТОД РОЛЬОВОЇ ГРИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Піліпєй Л.П.

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ НАД  НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКОЮ РОБОТОЮ

Раструба Т.В., Дьомочка А.О.

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ЗДАТНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСОБАМИ ЕСТРАДНОЇ ПІСНІ

Ткачук О.Г, Чепурна Н.О.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Штурко Г.І.

ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНО-ГІГІЄНИЧНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Щербина Ю.М.

СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (LMS)

Політичні науки

Осташова Я.В.

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЯГКОЙ СИЛЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Психологічні науки

Вовкочин Л.Ю.

ОСВІТНІЙ КОУЧИНГ ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Матейко Н.М.

Підходи до психологічної реабілітації  учасників бойових дій

Пляка Л.В., Ноздріна А.А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Северин Р.Р.

Соціально-психологічні чинники формування образу подружнього партнера

Сняданко І.І., Грищенко О.В.

Дослідження поняття “Драйвер”   у транзакційному підході

Федоришин Г.М.

Упровадження тьюторингу у вищих навчальних закладах: можливості та перспективи

Чебручан М.Р.

Прошлое, настоящее и будущее, как три вектора временной организации человеческой психики

Шило О.С.

Трансформація особистісних конструктів  студентів-психологів

Сільськогосподарські науки

Анісимова А.А.

ВПЛИВ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА ТА ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУР’ЯНІВ В ПОСІВАХ ГОРОХУ

Матусяк М.В.

Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку «Ладижинський гай»

Онищенко Л.М., Климякина Е.Н.

Групповой состав фосфатов в агроценозе  озимой пшеницы выращиваемой в условиях  Западного Предкавказья

Свито Е.И.

Cs-137 В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МИНСКОГО РАЙОНА

Хиневич В.И., Михаловский И.С.

Микрокапсулирование биологически активных веществ микробиологического происхождения с их наноструктурными элементами

Технічні науки

Абатуров А.О., Ткачов Ю.В.

Сучасні матеріали що використовуються для виготовлення головного обтічника ракет-носіїв

Аршан Є.В., Бондаренко Р.І., Калачников О.О., Ямненко Ю.С.

Система адаптивного контролю освітлення

Бабенко В.О., Грішко Д.Ю., Трофименко О.В., Настенко Є.А., Носовець О.К.

Формування оптимальної групи предикторів для класифікації шляхом знаходження їхньої важливості

Булойчик А.А., Тонкович И.Н.

Новые возможности управления  предприятием автосервиса

Волчок В.А., Бобнис А.Ч.

Краткие элементы системного подхода в энергетике

Гайдай Г.Ю.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

Ермакова Е.О., Киселев С.Ю., Смирнов Е.Е., Пшеничникова А.О.

Автоматизированный подбор обуви в задачах поддержки принятия решений при ортопедическом снабжении пациента

Кардасевич О.А., Козлов И.Л., Дорож О.А., Карчев К.Д.

Перспективы повышения эффективности термодинамических циклов АЭС, работающих при сверхкритических параметрах теплоносителя

Пізінцалі Л.В., Александровська Н.І., Рабоча Т.В., Россомаха О.І., Россомаха О.А., Федченко О.В.

ПЕРЕДУМОВИ, ЩОДО СТВОРЕННЯ УТИЛІЗАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІІ  ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Тютюнников С.В., Марущак О.П.

Автоматизація роботи теплового насосу

Фем’як Я.М.

Кавітаційно-пульсаційні технології  в бурінні свердловин

Шевень О.Ю., Синенко С.А.

ОСОБЕННОСТИ, В СВЯЗИ С КОТОРЫМИ УНИКАЛЬНЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ СОВРЕМЕННЫХ И ПРОГРЕССИВНЫХ РЕШЕНИЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ВОЗВЕДЕНИЯ

Фізико-математичні науки

Король І.Ю., Тютюнникова Г.С., Тютюнников В.С.

Матричний спосіб розв’язання задачі лінійного програмування  загальної форми симплекс-методом

Фізичне виховання

Хорькова М.В.

Сучасні фітнес-технології як складник здоров’язбережувального освітнього середовища

Філологічні науки

Біляєв Д.В.

Електоральний дискурс  як об’єкт прагмалінгвстичних досліджень

Дорогович Н.О.

До проблеми формування лексичної компетентності  на заняттях із польської мови як іноземної  в умовах дистанційного навчання в ЗВО

Лехнер І.Г.

Прояв концептуальної метафори «моральної сили» в німецькій мові

Паніна Л.А.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ  МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

András Petrusinec

Benefits of Technology in Vocabulary Acquisition

Сеньків Степан

Закономірності сполучуваності фонем  із початковою голосною у трифонемних словах сучасної української літературної мови

Стецик М.С., Ковач А.

ЗВУКОВІ ПОВТОРИ ТА ФОНОСЕМАНТИЧНІ ЗБЛИЖЕННЯ  В ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО

Тарасова Н.І., Овсієнко Ю.І., Рижкова Т.Ю.

До питання возвеличення непереможної сили кохання: «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра

Юнаш М.В., То Тханг Куанг

РУССКИЙ И ВЬЕТНАМСКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ:  ОСНОВНЫЕ СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Філософські науки

Гуазаа Л.В.

Современное философское осмысление некоторых аспектов политической категории «нация» в российском контексте

Юридичні науки

Деак Йожеф

Правоохранительные системы Венгрии и Российской Федерации

Карапетян К.С.

Особливості визнання і виконання рішень іноземних судів про стягнення аліментів на території України

Лавринюк Б.М., Мацелюх І.А.

До проблеми законодавчих обмежень  діяльності деструктивних та тоталітарних релігійних організацій в Україні

Лесько А.М.

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Максимов А.А.

Некоторые проблемы реализации политических прав человека в Российской Федерации

Перун С.В.

Проблематика охорони прав інтелектуальної власності на назви лікарських засобів

Повзик Є.В.

Потерпілий у кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості

Равлюк А.Г.

Підходи до визначення поняття  загальнодержавного референдуму

Хелемский Р.Ю.

Современные реалии правовой ответственности представительного органа местного самоуправления

Інші галузі наук

Самошкін В.В., Мелешко В.І., Малютова О.М.

ДІАГНОСТИКА, АЛІМЕНТАРНА ПРОФІЛАКТИКА ТА ЕРГОТЕРАПІЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ В СПОРТИВНІЙ ПРАКТИЦІ

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 13 Листопада 2020 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 13.11.2020
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Реєстрацію завершено.