III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»

19 Березня 2021 року відбулась III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної освіти, обмін педагогічним досвідом.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2709-6750)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дошкільна освіта

Савицька Д.О., Сорочинська О.А.

Формування основ екологічної культури в дітей віку в умовах закладу дошкільної освіти

Середня освіта

Нагорна О.П.

ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОГО ЕТАПУ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ

Професійна освіта

Deák József

Некоторые аспекты преподавания  этики научного исследования  правоохранительной науки в Венгрии и в России

Волгіна С.А.

Керування та контроль самоосвітньої діяльності студента в умовах дистанційного навчання

Logutina N.V.

The Impact of online-Learning on the Educational Process in Higher Schools of Ukraine

Павлова Н.С.

ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ  МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ  З ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ

Поддубная О.В., Ковалева И.В., Мохова Е.В., Безносова Т.Н.

Современные тенденции и практическая значимость  профессиональной ориентации учащихся  на выбор сельскохозяйственного профиля

Середа О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ЕТИЧНИХ ВЧЕНЬ ПРОФЕСІЇ БУХГАТЕРА

Чэнь Фэй

Факторы, влияющие  на развитие художественного образования

Спеціальна освіта

Дрозд Л.В.

Методологічні основи  розвитку інклюзивної освіти в Україні

Курбацкий Г.В., Кирин Н.А.

Применение компетентностного подхода и подготовки на основе анализа фактических данных при развитии квалификации членов лётных экипажей

Черняк В.А. та інші

Сучасні методи викладання оцінки  ефективності антисептиків і технологій  для профілактики інфекційних ускладнень  та лікування трофічних виразок

Фізичне виховання і спорт

Коновалов Д.А., Оршацкая Н.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТЕ

Помазан А.А.

Вплив здорового способу життя на самооцінку фізичної підготовленості студентів

Пономаренко О.В., Ганшина В.В.

Особливості планування  тренувального процесу спортсменок  на різних етапах багатолітньої підготовки

Синиця Т.О.

ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕСУ, ЯК ЗАСОБУ  ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ

Теорія та методика навчання

Бабійчук І.В., Лебідь В.І.

Роль проєктів у методологічній роботі на заняттях англійської мови

Редіна Н.Г., Тріпольська Г.А.

МЕТОД ПРОБЛЕМНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФОРТЕПІАНО І МУЗИЧНИХ ЛІТЕРАТУР В МУЗИЧНИХ ШКОЛАХ

Серый А.И., Серая З.Н.

К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ  «ФАКТОРЫ, МЕНЯЮЩИЕ ЭКВАТОРИАЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ ЗВЕЗД»  В ВУЗОВСКОМ КУРСЕ АСТРОНОМИИ

Герасименко О.Ю.

Особливості та специфіка дистанційного навчання дорослих людей

Кошевський Ю.І., Черняк В.А.

Шляхи психологічного супроводу сучасного навчального процесу у іноземних студентів-медиків

Овчаренко Н.А.

Формування технологічної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва до інклюзивної діяльності в закладах загальної середньої освіти

Шевченко В. М., Кошевський Ю.І., Черняк В.А.

Застосування інтерактивного  програмно-технологічного навчального комплексу  на основі SMART Board у викладанні радіології студентам-медикам

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Стрельцова И.Н.

Использование дистанционных технологий  в формировании коммуникативных умений учащихся на уроках английского языка

Чернова И.В.

Особенности использования в сфере образования дополненной и виртуальной реальности

Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

Позинич І.С., Климишин О.С.

Проведення уроку на тему «Адаптації» на базі музейної експозиції «Мистецтво виживання»

Мановський П.М.,Скок О.С.

Актуальність філософії в освітньому процесі

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 19 Березня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 19.03.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN 2709-6750).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (19.03.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: