XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

26 Лютого 2021 року відбулась XIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Аерофізика та космічні дослідження

Павловська К.І., Федотов В.В.

Космічне сміття: міф чи реальність? Методи боротьби

Біологічні науки

Стригун В.М., Чабан А.М.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖВИДОВИХ АГРОФІТОЦЕНОЗІВ У НАСІННИЦТВІ ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО (PISUM SATIVUM L.)

Військові науки

Deák József, Káli Sándor

Служба кадров в полции и в МВД Венгрии, Департамент государственной службы и кадров МВД России, как действующие виды кадрового обеспечения этих правоохранительных структур

Сурков О.О.

Об’єктивне оцінювання та обґрунтування (уточнення) вимог до окремої інтегрованої спроможності  Збройних Сил

Гуманітарні науки

Корсак К.В., Корсак Ю.К., Ляшенко Л.М., Похресник А.К., Бойчук Н.О., Бойчук О.С.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ НООАНАЛІЗ РОЗВИТКУ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ У ПОСТПАНДЕМІЧНИХ УМОВАХ

Економічні науки

Борблік К.Е.

Умови формування принципів  сталого розвитку туризму

Волощук Ю.О.

Особливості модернізації розвитку  агропромислових підприємств

Иванова О.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОРАЗЛАГАЕМОЙ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ

Колесникова О.В.

Основные направления развития кадровой политики в учебных учреждениях РФ

Орлова А.В.

Современные представления о кризисах

Садунова А.Г.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2021

Ткач Д.К.

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Трусова Н.В., Желєв С.С., Маніло А.О.

Методичні підходи до проведення фінансового аналізу господарської діяльності переробного підприємства

Історичні науки

Гуторова В.В.

Історичне джерело як засіб навчання історії України

Медичні науки

Будько С.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

Григорова І.А., Ібрагімова О.Л.

Кількісні та якісні показники кровотоку магістральних артерії голови у хворих на ішемічний інсульт

Літвінова Н.Ю.,Черняк В.А., Мішалов В.Г.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ ТА КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ НЕРЕКОНСТРУКТАБЕЛЬНОЮ ХРОНІЧНОЮ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Літвінова Н.Ю., Черняк В.А., Мішалов В.Г.

ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ,  КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  ІЗ НЕРЕКОНСТРУКТАБЕЛЬНОЮ ХКІНК

Миронченко С.І.

ЛІПОФУСЦИН ЯК ПОКАЗНИК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ

Михалкина М.В., Михалкин К.П.

К 180-летию Киевского национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, его  кафедры описательной и клинической анатомии, а также к 155-летию со дня рождения выдающегося киевского анатома Франца Адольфовича Стефаниса

Невмержицкая Н.Н.

Некоторые особенности культивирования мезенхимальных стволовых клеток (часть І)

Невмержицкая Н.Н.

Некоторые особенности культивирования мезенхимальных стволовых клеток (часть ІІ)

Погоріла А.В., Гаджула Н.Г., Ковальчук Л.О., Васильчук О.С.

Дистанційне навчання іноземних студентів 5 курсу стоматологічного факультету в період пандеміїCOVID-19

Ризатдинова С.Н.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, А ТАКЖЕ ИХ ПРЕКУРСОРОВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Черняк В.А. та інші

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ ЕНДОСКОПІЧНОЇ СУБФАСЦІАЛЬНОЇ ДИСЕКЦІЇ НЕСПРОМОЖНИХ ПЕРФОРАНТНИХ ВЕН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ В ХІРУРГІЇ ПІСЛЯТРОМБОТИЧНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Педагогічні науки

Ахмадуллина Х.М., Ахмадуллин У.З., Засядько Е.С.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ АДАПТИВНОГО   ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Бойко Г.О., Сударікова О.О.,

Проблема наступності у державних стандартах дошкільної і початкової освіти: теоретичний вимір

Козинець О.В., Дуплик І.С.

Вправи для розвитку творчого мислення  у дітей з особливими освітніми потребами

Куліненко Л.Б.

ШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК БАЗИС ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ

Наумов А.О.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Паньків Б.І.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Родионова О.В., Ситникова Л.Д., Яковлева Н.А.

Анализ личностных характеристик будущих специалистов в области информационных технологий

Чугунов С.В., Чугунова Э.В.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГОВ

Шепітько В.І., Борута Н.В., Стецук Є.В., Волошина О.В., Донець І.М.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИКЛАДАЧІВ  У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ

Психологічні науки

Журавель А.П.

Норма і відхилення від норми в соціальній педагогіці

Павловська К.І., Байдиченко Н.В.

Структурна композиція феномена психологічної сепарації особистості. Формула безпечної сепарації

Шулюк Н.І.

СИСТЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Сільськогосподарські науки

Аверчев О.В., Пастух Е.С.

Розвиток вітчизняного бджільництва

Соболь О.М.

Захворювання серцево-судинної системи  як складова незаразної захворюваності коней

Соціологічні науки

Павловська К.І., Франко Н.О.

Логічна грамотність – як потужний спосіб пізнання для кожного соціолога

Технічні науки

Давидюк Ю.И.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ АГЕНТАМИ В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

Котвицький А.Т., Дудко М.А.

Використання інкрементального енкодера  LPD3806-600BM-G5-24C для вивчення згасаючих коливань

Мазютинець Г.В., Маляр М.М., Шаркаді М.М.

Використання штучної нейронної мережі для визначення рівня фінансової безпеки підприємства

Павлов О.Г.

Відновлення зношених поверхонь деталей машин

Саїк П.Б., Лозинський В.Г.

ДО ПИТАННЯ ВІДБОРУ ТЕПЛА ПРИ ГАЗИФІКАЦІЇ ВУГІЛЛЯ

Samotugin S.S., Samotugina Yu.S., Bezumova O.O.

MATHEMATICAL MODEL OF METAL-CUTTING RELIABILITY TOOLS WITH SURFACE NANOSTRUCTURED LAYER

Фармацевтичні науки

Криськів О.С., Коваль А.О., Чан Т.М., Антоненко О.В.

Створення навчальної дисципліни за вибором студентів «Основи кількісних розрахунків у фармації»

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН»  С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Філологічні науки

Шемуда М.Г.

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Юридичні науки

Ализаде В.А.

Опыт зарубежного законодательного регулирования уголовной ответственности за эвтаназию

Романюк В.М.

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ТЕОРІЇ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ШКОЛИ

Шихер Н.Д.

Осмысление прав человека сквозь призму религии

Шутяк Д.С.

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ МИТНОГО ПОСЕРЕДНИКА  ЗА ДОГОВОРАМИ

 
Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 26 Лютого 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 26.02.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (26.02.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: