I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання фізико-математичних та технічних наук: теоретичні та прикладні дослідження»

24 Березня 2021 року відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання фізико-математичних та технічних наук: теоретичні та прикладні дослідження» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення наукових і практичних проблем фізико-математичних та технічних наук.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Deák József, Somogyvári Bence

Главные этапы технического развития  Военно-космических сил России

Будівництво

Куницький С.О., Мінаєва Н.Л.

Реконструкція водоочисного комплексу  для населеного пункту

Романенко С.М.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗРУЙНОВАНОЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ КОЛОНИ

Галузеве машинобудування

Скрипник В.С.

Склад, параметри та класифікація роботів

Електроніка

Киндрук Н.Н.

Анализ моделей оценки и обеспечения электромагнитной совместимости  радиоэлектронных средств

Енергетика

Волк Л.Р., Серпутько В.О., Луцик І.Є.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ  ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Толипов Ж.Н.

К проблеме прогнозирования потребления электрической энергии при случайной нагрузке

Толипов Ж.Н.

Возможности интеллектуальной системы управления электрической сетью

Інформатика і кібернетика

Мельник О.С., Базилевич Р.П.

Визначення репрезентативних характеристик відео із використанням згорткових нейронних мереж

Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація

Бутов А.А.

Теоретико-множественные операции объединения, пересечения и разности топологических объектов-многоугольников на плоскости

Охріменко О.В.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ, ЯКІ ПІДВИЩУЮТЬ  ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  ЗАСОБАМИ СУПУТНИКОВОЇ  НАВІГАЦІЇ

Математика

Akhmedov B.B.

NONLINEAR CRYPTANALYSIS FOR MODIFICATION OF THE XOR ENCRYPTION ALGORITHM GOST 28147-89

Павловська К.І.

Розуміння практичної значущості, як шлях до мотивації. Розгляд проблематики на прикладі розділу математики «Диференціальні рівняння»

Радіотехніка та телекомунікації

Летфуллин И.Р.

Использование технологии блокчеин  для решения телекоммуникационных задач

Технологія харчової та легкої промисловості

Киселев С.Ю., Ермакова Е.О., Козлов А.С., Макарова Н.А.

Оценка соответствия параметров обувных колодок с помощью комплексного показателя

Фізика

Столярчук І.Д., Паньків Л.І., Кузик О.В., Мецан Х.О.

Використання демонстраційного експерименту  при вивченні теми «Магнітні властивості речовини. Температура Кюрі»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 24 Березня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 24.03.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей.
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Актуальні питання фізико-математичних та технічних наук: теоретичні та прикладні дослідження» (24.03.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: