XX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути»

24 Вересня 2021 року відбулась XX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне міжвідомче обговорення наукових і практичних проблем сьогодення; пошук шляхів розвитку та інтеграції науки, освіти і виробництва.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2708-1257)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-1257 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Біологічні науки

Lintsov A.E.,Soliev A.K.,Mikhelson V.M.

DNA REPAIR SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHROMOSOMAL ALTERATIONS IN LYMPHOCYTES OF ASTHMATIC PATIENTS

Економічні науки

Ковальов А.І., Літвінов О.С., Грінченко Р.В.

Підприємницька освіта, як елемент впровадження в ОНЕУ грантового проекту дуальної освіти COOPERA від Erasmus+

Дергачёв А.А., Пономарева Е.А.

Жилищное строительство в России:  преодоление вызовов пандемии

Історичні науки

Deák József

80 лет подвигу таможенников, других предков нынешных правоохранительных органов, в Великой Отечественной Войне на террритории бывшего Советского Союза

Медичні науки

Бурмак Ю.Г., Тихонова О.Д.

МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗАПАЛЕННЯ, АКТИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ТА МЕТАБОЛІЗМ НІТРОКСИДУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ В УМОВАХ КОМОРБІДНОСТІ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

Карпович Ю.Л., Карпович Ю.И., Пронько Т.П.

Особенности вазомоторной функция эндотелия и жесткости артерий у пациентов с синдромом гипермобильности суставов

Мистецтвознавство та культурологія

Дорохович Н.А.

Сценический грим как одно из составляющих сценического образа в хореографическом искусстве

Педагогічні науки

Ахмадуллина Х.М., Горбаткова Е.Ю., Ахмадуллин У.З., Мартыненко И.В., Аминова А.А.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ – ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ!

Маслова К.І.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ (КОГНІТИВНИЙ МЕТОД)

Соціальні комунікації

Рожило М.А., Теребус О.Л.

Роль інфлюенсерів у навчанні молоді медіаграмотності

Технічні науки

Белявская И.Г., Уварова А.Г.

Пути коррекции антиоксидантных свойств хлебобулочных изделий

Желанкин В.Г.

Вопросы безопасности гидротехнических сооружений при проектировании морских платформ

Фізико-математичні науки

Серый А.И.

О ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГИИ СВЯЗИ ДЕЙТРОНА  ОТ ИНДУКЦИИ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ  В МОДЕЛИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Філологічні науки

Мовчан Д.В., Мороз Я.А.

Особливості перекладу антонімічних одиниць

Николаиди М.А.

Басни Эзопа в виде адаптации к комиксам  (на примере басни «Ворон и лисица»)

Черткоева В.В.

Преступление и наказание в романе Трумена Капоте «Холоднокровное убийство»

Філософські науки

Борейко Ю.Г., Федотова Т.В.

Світоглядна освіта як дослідницький пріоритет

Карабань О.М., Маленко О.Б.

Освіта як інститут розвитку  громадянської активності особистості

Юридичні науки

Каніщев Г.Ю.

Розпад СРСР у законодавстві України 1990 – 1992 рр.

Миронов Р.Г.Голубева О.В.

Конституционно-правовые основы безопасности человека в местах содержания под стражей

Інші галузі наук

Мітін Ю.О.

РЕСУРСИ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА З УРАХОВАННЯМ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗІТКНЕННЯ СУДЕН У МОРІ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 24 Вересня 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 24.09.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей (ISSN: 2708-1257) будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» (24.09.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Коментар:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: