Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Наукові дискусії 2019: осіння сесія”

Конференція відбулася 29 Листопада 2019 року.

Завантажити тези доповідей учасників конференції

 

Запрошуємо вчених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів та всіх охочих прийняти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Наукові дискусії 2019: осіння сесія».

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

За результатами конференції буде оприлюднена та надіслана всім учасникам збірка тез доповідей в електроному вигляді.

Організаційний внесок для участі у конференції складає 100 грн. (5 дол. США для іноземних учасників).

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. До 29 Листопада 2019 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл має мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою прикріпити файл з тезами доповіді (файл має мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл має мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж двох тижнів відбудеться публікація збірника тез доповідей на сторінці конференції.

Загальні вимоги до оформлення:

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами обсягом до 5 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Малюнки розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Мал. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • При використанні таблиць необхідно вказувати під ними нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Табл. 1.) та назву, вирівнюючи по центру. Розмір шрифту в таблицях – 14 або 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді:

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, всі літери великі, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список літератури (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Форма для реєстрації учасників конференції
«Наукові дискусії 2019: осіння сесія»

Реєстрацію завершено