IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки»

27 Травня 2022 року відбулась IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної освіти, обмін педагогічним досвідом.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: 2709-6750)

Дійсність міжнародного стандартного серійного номеру ISSN можна перевірити за посиланням: https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-6750 або завантаживши сертифікат про присвоєння.
 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Початкова освіта

Захарова Г.Б., Вовченко М.Д.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Захарова Г.Б., Пархоменко В.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  НА УРОЦІ  МАТЕМАТИКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Середня освіта

Борець М.М.

Наочні задачі та приклади при вивченні арифметичних прогресій в середній школі

Професійна освіта

Пантелеєв В.П.

Актуальні питання підготовки кваліфікованих економістів агросфери

Тесленко О.О., Тихонова Л.В., Трубчанінова В.В.

Адаптивні можливості студентів-медиків у передекзаменаційний період

Deák József

Преподавание современной истории сферы частной безопасности Восточной и Западной Европы на кафедре правоохранительной теории и истории, Факультета правоохранительной науки Hационального университета общественной слуҗбы в Венгрии

Спеціальна освіта

Дрозд Л.І.

Аспекти взаємодії дітей з розладами аутистичного спектру з сім’єю і фахівцями

Педагогіка вищої школи

Вакарчук М.Б., Пасько А.М.

Формування знань, навичок і компетенцій,  необхідних для викладання елементів диференціального числення  в середній школі,  у здобувачів спеціальності  «Середня освіта. Математика»

Матвєєва С.Л., Шевченко О.С.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФТИЗІАТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ В УМОВАХ ДИСТАНЦИЙНОГО НАВЧАННЯ

Теорія та методика навчання

Кеба М.Є.

Узагальнення питань використання Свею (нахилу у бічній площині тіла) в європейських бальних танцях

Фриз П.І., Хотинська О.В.

Особливості діяльності  керівника дитячого хореографічного колективу

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Кречко М.І.

Формування інформатичної компетентності  здобувачів освіти засобами хмаро-орієнтованого навчального середовища

Nikolenko V.V.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF SIMULATORS APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Сидоренко Т.Д.

Нет-арт  як один із видів медіа-мистецтва  в мережевому просторі

Тімошина Л.В.

Development of IT-students’ Translation Competencies Using Neural Machine Translation

Науки про освіту та педагогічні науки в цілому

Борець М.М.

Моральні проблеми у викладацькій діяльності  в галузі математики

Матвієнко С.І.

ФОРМУВАННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО РІДНОГО КРАЮ

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 27 Травня 2022 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 27.05.2022
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 200 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. 31 травня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (ISSN 2709-6750).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки» (27.05.2022)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: