I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної науки і практики»

24 Лютого 2021 року відбулась I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної науки і практики» (м. Київ).

Мета конференції – всебічне обговорення проблем сучасної економіки, пошук шляхів розвитку економічної науки і практики.
 

Завантажити збірник тез доповідей учасників конференції (ISSN: в процесі присвоєння)

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Економічна теорія та історія економічної думки

Грипіч О.В.

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Дубас Ю.В.

Конвергенція трансформації інститутів в неоінституційних моделях

Nazarenko Volodymyr

Urbanization impact on economic development of urban and suburban areas the case of Kyiv

Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Корсак К.В., Корсак Ю.К., Похресник А.К.

НООПРОГНОЗ СВІТОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ  З ПРИВОДУ ПРОВЕДЕННЯ ЮВІЛЕЙНОГО  ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ «ДАВОС-2021»

Економіка та управління національним господарством

Иванова О.А.

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ

Коваленко С.І.

Державне регулювання процесів кластерізації в національній економіці

Паньків Б.І.

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Пилипчук И.В.

Механизм комплексной оценки  для выработки решения в области управления продовольственной безопасностью

Економіка та управління підприємствами

Балан В.Г.

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Топоркова О.А., Шило Л.А.

Формалізація підходів до формування собівартості продукції в обліковій політиці підприємства

Трусова Н.В., Герявцев В.А., Пересипкін О.А.

Особливості методики проведення фінансового аналізу в структурі ефективного використання основних засобів на підприємстві

Економічна безпека держави

Deák József, JakabSzalanics Kitti

Антикоррупционнай деятельность  МВД Венгрии и МВД России

Череп А.О., Римарь І.І.

Аналіз стану та потенційного розвитку  Української фондової біржі

Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

Крилова Ю.І.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ  ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Економічна наука та освіта

Yuldasheva R.

Teaching of future economists «Business English»

Менеджмент. Маркетинг

Адасюк І.П.

Роль слоганів у рекламних кампаніях автовиробників

 

Завантажити програму конференції та сертифікати учасників

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі – дистанційна.

 

Умови участі у конференції

 1. До 24 Лютого 2021 року (включно) необхідно зареєструватися як учасник конференції:
 • заповнити реєстраційну форму
  або
 • надіслати на електронну пошту conference@openscilab.org заявку, яку можна завантажити за посиланням (файл повинен мати назву відповідно до прізвища: Прізвище_заявка.doc).
  В темі листа вказати: Заявка на участь у конференції 24.02.2021
 1. У формі для реєстрації учасників конференції або разом із заявкою, яка надсилається електронною поштою, прикріпити файл з тезами доповіді (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_тези.doc).
 2. Після успішного рецензування надісланих тез, учасникам електронною поштою надійдуть реквізити для оплати організаційного внеску.
  Організаційний внесок складає 150 грн за доповідь.
  Для іноземних учасників організаційний внесок складає 10 дол. США.
 3. Квитанція про сплату внеску має бути надіслана на електронну пошту conference@openscilab.org (файл повинен мати назву відповідно до прізвища першого автора: Прізвище_квитанція).
 4. Після проведення конференції впродовж тижня всім учасникам будуть надіслані в електронному вигляді: сертифікат про участь у заході, програма конференції та збірник тез доповідей (препринт, а після присвоєння ISSN – остаточна публікація).
  Список всіх учасників конференції за напрямками та збірник тез доповідей будуть опубліковані на даній постійній сторінці заходу.

Загальні вимоги до оформлення тез доповіді

Приклад оформлення тез доповідей можна завантажити тут.

 • Тези мають бути підготовлені українською, російською або англійською мовами з рекомендованим обсягом до 10 сторінок тексту.
 • Документ формату .doc або .docx (може бути створений у текстових редакторах MS Word, OpenOffice, LibreOffice тощо).
 • Лист формату А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, всі поля по 2 см
 • Абзацні відступи: 1,25 см
 • Міжрядковий інтервал: 1,5
 • Шрифт: Times New Roman, розмір: 14
 • Ілюстрації розміщувати в тексті, обтікання тексту – зверху і знизу, вирівнювання – по центру. Під малюнком вказати нумерацію курсивом та 12 розміром шрифту (Рис. 1.) та назву, опис (за необхідності), вирівнюючи по центру.
 • Таблиці позначаються згори як «Таблиця 1. Назва таблиці (за потреби)», вирівнюючи праворуч. Розмір шрифту в таблицях – 12, інтервал – 1.
 • Для формул використовувати внутрішній редактор формул Microsoft Word.
 • Посилання на джерела в тексті виконувати у квадратних дужках.

Структура тез доповіді

 • Назва тез доповіді (напівжирний шрифт, розмір: 18, вирівнювання по центру).
 • ПІБ автора (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру, допускається не більше 5 авторів) та відомості (науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та організація, яку представляє автор тощо)
 • Основний текст.
 • Список використаних джерел (в алфавітному порядку або в порядку посилання).

Тези доповідей друкуються у авторській редакції. Відповідальність за якість та зміст публікацій несе автор.

Форма для реєстрації учасників конференції
«Сучасні виклики та аспекти інноваційного розвитку економічної науки і практики» (24.02.2021)

Поля помічені зірочкою* є обов'язковими для заповнення.
Кількість учасників*:
1й учасник
(вказується на обкладинці збірника)

Будь-ласка, вказуйте учасників у порядку, аналогічному порядку авторів, вказаному у файлі з тезами доповіді.
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
2й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
3й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
4й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
5й учасник
Прізвище, ім’я, по батькові*:
E-mail:
Телефон:
Науковий ступінь, вчене звання:
Місце роботи або навчання:
Посада:
Загальна інформація
Назва доповіді*:
Контактний e-mail. На вказану адресу надійде лист про підтвердження реєстрації та реквізити для сплати оргвнеску*:
(Невеликому відсотку учасників листи від www.openscilab.org потрапляють в спам. Будь ласка враховуйте це)
Розділ збірника для публікації тез доповіді*:
При бажанні Ви можете вказати галузь наук, яка відповідає темі Вашої доповіді:
Комментарий:

Заповнюючи та надсилаючи цю заявку, автор дає згоду на обробку вказаних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на публікацію у відкритому доступі мережі Інтернет та використання надісланих матеріалів web-ресурсом OpenSciLab.org, науковими електронними бібліотеками, наукометричними базами даних.

З умовами участі у конференції ознайомився та погоджуюся*: